Main Page > Events

Events

Listings per page  10  20  50
« 1 »

Květná neděle

29.03.2015 14:00 - 29.03.2015 , Dolní Kounice
Křížová cesta ke kapli sv. Antonína se uskuteční ve 14.30 hod. Pořádá farnost.

Zelený čvtrtek v kostelíku

02.04.2015 17:30 - 02.04.2015 , Blansko
Památka ustanovení Večeře Páně, umývání nohou, adorace, Pesachová slavnost v 19:00 hodin. Přijďte i Vy na Zelený čtvrtek do dřevěného kostelíku v Blansku.

Nationwide Bible reading

03.04.2015 09:00 - 03.04.2015 , Blansko
7th annual nationwide Bible reading already. The event culminates on Easter week. Last year, the event involved people in more that 50 cities and towns. More information on http://ctenibible.cz/

Celonárodní čtení Bible

03.04.2015 14:00 - 03.04.2015 , Vyškov
Srdečně Vás zveme na 7. ročník celonárodního čtení Bible před Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově.

Velikonoční klapání v Blansku

03.04.2015 15:00 - 04.04.2015 , Blansko
Obnovená tradice. Začne se na Velký pátek v 15:00 hodin – jen s klapačkami, kluci, mládež, vysokoškoláci, od 10 roků. Pak po ukončení velkopátečních obřadů – jen klapačky, kluci chlapi, staří ministranti, oldskauti. Na Bílou sobotu od 7:30 hodin – klapačky a řehtačky, kluci od nejútlejšího věku (třeba i s tatínky), ti, kdo udrží klapačku nebo řehtačku v ruce. Vychází se vždy od kostela sv. Martina. Všechny kluky zvou spolu s Farností sv. Martina skautská...

Bohoslužba pod nebem

05.04.2015 10:00 - 05.04.2015 , Blansko
Veřejná otevřená bohoslužba na Velikonoční neděli pro všechny příchozí na náměstí Svobody v Blansku.

VELIKONOČNÍ HUDBA U SVATÉHO KŘÍŽE

12.04.2015 15:30 - 12.04.2015 , Znojmo
Zazní Missa bervis in B (WA Mozart), A Little Jazz Mass (B Chilcott), černošské spirituály a mnohé další skladby v podání Chrámového sporu sv. kříže, vokální skupiny Mosty, vokální skupiny Minima a orchestru Znojemských hudebníků.

Slavnostní koncert

18.04.2015 18:00 - 18.04.2015 , Vyškov
Oblastní charita Vyškov a Římskokatolická farnost Vyškov Vás zve na Slavnostní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově. Recitace: Alfréd Strejček, zpěv: Dalibor Hrda - bas, varhany - Ing. Josef Vacula.

Pouť ke sv. Jiří

19.04.2015 10:00 - 19.04.2015 , Klentnice
Římskokatolická farnost Klentnice a přátelé z okolí Pálavy Vás zvou v neděli 19. dubna 2015 na již tradiční Pouť ke sv. Jiří v Klentnici.

DĚTSTVÍ OTCE ŠPIDLÍKA A JEHO TVORBA PRO DĚTI

19.04.2015 15:00 - 19.04.2015 , Boskovice
Orel jednota Boskovice a Základní umělecká škola Vás zvou na setkání a scénické čtení "DĚTSTVÍ OTCE ŠPIDLÍKA A JEHO TVORBA PRO DĚTI" v neděli 19. dubna od 15:00 hod. v Muzeu Boskovicka, Hradní 1, Boskovice.

Noc kostelů

29.05.2015, Mikulov
Během Noci kostelů jsou otevřené kostely a nabízené programy pro všechny návštěvníky zdarma. Je možné zdarma navštívit kostely, zúčastnit se koncertů, komentovaných prohlídek a všech dalších programů probíhajících během Noci kostelů.

KEFASFEST festival

26.06.2015 - 28.06.2015 , Dolní Kounice
Festival křesťanské hudby, divadla a kultury. Bohatý doprovodný program: mše sv. na zahájení festivalu a ukončení festivalu, varhanní koncert, solovy recitál- Pavel Helan, folkové skupiny, biskup čes círk. hus. - Juraj Jordan Dovala, výročí 600 let od upálení Jana Husa, vystoupení 4 schol,Husákovo qvarteto, pop- rocková kapela, punk- popová bouře, divadelní představení, atd. Festival se uskuteční v prostorách kláštera Rosa coeli, židovské synagogy, KD, kostel...

THE MORAVIANSLOVAK YEAR 2015

13.08.2015 - 16.08.2015 , Kyjov
THURSDAY 13.8. OPENING OF ALL EXHIBITIONS Vernissage with the introduction of new books by Pavel Cerný, Vojtech Holcman, and re-edition of Lubor Niederle’s book “The Moravian Slovakia” 05:00 p.m.- 06:00 p.m. Town Hall Gallery – Town Hall courtyard (Author: Jana Truschingerová) ANKA Programme on the occasion of the 85th birthday of the singer Anna Kyliánová from Ježov 6:30 p.m. - 8:00 p.m. Town Hall courtyard (Authors: Milan Pokorák and Jirí Petru) WHEN THE FLUGELHORN IS SINGING Brass...

Mariánská pouť na Svatý kopeček

06.09.2015 08:00 - 06.09.2015 , Mikulov
Farnosti Mikulovska srdečně zvou na Tradiční mariánskou pouť na Svatý Kopeček, která se koná v neděli 6. září 2015.

Dny židovské kultury

25.09.2015 - 27.09.2015 , Mikulov
Dny židovské kultury v Mikulově navazují na historický odkaz a snaží se představit židovské tradice a kulturu široké veřejnosti. Bohatý program, taneční a hudební vystoupení, výstavy, ochutnávka židovské kuchyně, zpřístupnění památek aj.
« 1 »