Main Page > Events

Events

Listings per page  10  20  50
« 1 2 »

Velký pátek v dřevěném kostelíku

18.04.2014 17:30 - 18.04.2014 , Blansko
Křížová cesta, úcta kříže, Pašije, adorace. Přijďte i Vy na tradiční oslavu Velikonoc do dřevěného kostelíku na ulici Rodkovského 7.

Velký pátek

18.04.2014 19:00 - 18.04.2014 , Blansko
Velký pátek - tento den si křesťané připomínají ukřižování Ježíše Krista, jako projev jeho lásky ke všem lidem, lásky, která dává život pro druhého. Z úcty k tomuto tajemství dodržují křesťané celý den půst od masa a od jídla a ušetřené prostředky darují hladovým. 18. dubna od 19:00 hod. mše svatá.

Celonárodní čtení bible

19.04.2014 13:00 - 19.04.2014 , Mikulov
Církev Slovo života Mikulo Vás zve na akci zvanou Celonárodní čtení Bible, která se uskuteční od 13.00 hodin na Lormově náměstí v Mikulově.

Bílá sobota v dřevěném kostelíku

19.04.2014 20:00 - 19.04.2014 , Blansko
Největší slavnost v celém roce, zmrtvýchvstání Páně, křty dospělých. To vše v dřevěném kostelíku na ulici Rodkovského 7 od 20:00 hod.

Bílá sobota

19.04.2014 21:00 - 19.04.2014 , Blansko
Bílá sobota - tento den je dnem ticha. Je možno navštívit kostel k tiché modlitbě. Večer už následuje oslava zmrtvýchvstání Pána Ježíše obsáhlou radostnou bohoslužbou, jejíž kořeny sahají do prvního století. Začíná požehnáním ohně a světla (svíčky s sebou). 19. dubna od 21:00 hod. mše svatá v kostele sv. Martina.

Velikonoční neděle

20.04.2014 08:45 - 20.04.2014 , Blansko
Velikonoční neděle je pro křesťany nejposvátnějším dnem v roce, dnem zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Následně si pak tento den připomínají každou další neděli. Ke všem bohoslužbám si věřící mohou přinést trochu jídla k požehnání a doma se o ně potom rozdělí. 20. dubna od 8:45 hod. mše svatá v kostele sv. Martina.

Velikonoční neděle

20.04.2014 09:00 - 20.04.2014 , Blansko
Hod boží, hlavní svátek Velikonoc, první večeře Páně pro dospělé, požehnání pokrmů. Žehnání základního kamene farního sálu. V tento nejslavnější den v roce nás navštíví a bude s námi slavit vzkříšení Páně brněnský biskup ThMgr. Juraj Jordán Dovala.

Velikonoční bohoslužba pod širým nebem

20.04.2014 10:00 - 20.04.2014 , Blansko
Pokud chcete oslavit Velikonoce díkůvzdáním Bohu, nemusíte chodit do kostela ani modlitebny. O Velikonoční neděli bude také veřejná bohoslužba v parku „u labutí“ (naproti radnici).

Velikonoční koncert duchovní hudby

20.04.2014 17:00 - 20.04.2014 , Znojmo
Vystoupí Pěvecké sdružení Vítězslav Novák v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě.

Velikonoční Mikulov

17.04.2014 15:00 - 21.04.2014 , Mikulov
Přijměte pozvání do Mikulova a oslavte s námi svátky Velikonoc. Program: čtvrtek 17. dubna 2014 15.00–17.00 Eat Art Gallery Pečení velikonočních beránků a perníčků Vstupné: plné 120 Kč, snížené 40 Kč, nutná rezervace na tel.: 724 900 204 pátek 18. dubna 2014 9.00–20.00 Vinotéka na Náměstí – Vinařské centrum Velikonoční ochutnávka vín 9.00–22.00 Kavárna Dolce Vita Ochutnávka vín s pravou velikonoční pomazánkou 10.00–23.00 Hostinec U Zajíce Velikonoční...

Velikonoční pondělí v dřevěném kostelíku

21.04.2014 09:00 - 21.04.2014 , Blansko
Pouť s učedníky do Emauz, kostelní pomlázka. To vše v dřevěném kostelíku na ulici Rodkovského 7. V pondělí 21. dubna od 9 hodin.

Den pro Izrael

24.04.2014 17:00 - 24.04.2014 , Mikulov
Církev Slovo života Mikulov si Vás dovoluje pozvat 24. dubna 2014 od 17.00 hodin na akci Den pro Izrael, která proběhne v Městském kině Mikulov.

Velkoopatovická pouť

26.04.2014 - 27.04.2014 , Velké Opatovice
Tradiční pouťové atrakce.

10. Pouť ke sv. Jiří v Klentnici

27.04.2014 10:00 - 27.04.2014 , Klentnice
Římskokatolická farnost Klentnice a přátelé z okolí Pálavy Vás zvou v neděli 27. dubna 2014 na 10. Pouť ke sv. Jiří v Klentnici. Program: 10.00 - přivítání v kostele sv. Jiří, procesí od kostela sv. Jiří 11.00 - mše svatá pod Sirotčím hrádkem celebrovaná otcem proboštem Pavlem Pacnerem 11.45 - divadelní hra o sv. Jiří v podání členů Malého divadla kjógenu 12.30 - cimbálová muzika Líšňáci 16.30 - požehnání v kostele sv. Jiří

Velikonoční hudba u Sv. Kříže

27.04.2014 15:30 - 27.04.2014 , Znojmo
Účinkují: Chrámový sbor sv. Kříže, vokální skupina Mosty, vokální skupina Minima a orchestr Znojemští hudebníci

The Spring concert

30.04.2014 18:00 - 30.04.2014 , Boskovice
We invite you to the Spring concert, which will take place 30.4.2014 from 6 p.m. in the Evangelistic church in Boskovice.

Pouť vinařů se mší ke cti sv. Gotharda

05.05.2014 18:00 - 05.05.2014 , Dolní Kounice
Pouť vinařů se mší ke cti sv. Gotharda se uskuteční v kapli sv. Antonína v 18.15 hod

Concert (not) only for mothers

06.05.2014 16:30 - 06.05.2014 , Boskovice
We invite you to concert, which take place on 6th May 2014 at 4.30 pm in evangelistic church in Boskovice. Rising: choirs, music groups and soloists from Boskovice schools (ZŠ Boskovice, MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice, ZUŠ Boskovice, SPgŠ Boskovice, ZUŠ Boskovice, SPgŠ Boskovice, PS Janáček)

Koncert Vyšla hvězda na kraj světa (Písně posvátné ze sbírky Františka Sušila)

08.05.2014 16:00 - 08.05.2014 , Kyjov
Účinkují pěvecké sbory: Tetky z Kyjova, Mužský sbor z Kyjova, Zpěvulenky z Čeložnic, Děcka ze Skoronic a sólisté: Bohdana a Ema Menšíkovy, Jana Něničková, Yvona Kalábová, Jan Gajda, Ludvík Běťák a Jiří Petrů s muzikou. Slovem provází Ludvík Běťák. Po skončení koncertu hned následuje vernisáž akademického malíře Karla Práška v galerii MÚ Kyjov. Zahraje a zazpívá David Rotter.

Petr Bende a band - benefiční večer

23.05.2014 18:45 - 23.05.2014 , Měnín
Farnost Moutnice společně s Oblastní charitou Hodonín pořádají benefiční večer pro novostavbu charitativního, vzdělávacího a duchovního centra s kaplí Panny Marie bolestné s meditativně-relaxačním parkem. Akce probíhá pod záštitou Kateřiny Neumannové, Jiřího Suchého a dalších. Za nepříznivého počasí se koncert přesune do prostor místní Orlovny.
« 1 2 »