Main Page > Events > Velikonoce na zámku

Velikonoce na zámku

Rating:
Dates from - to:07.04.2012 - 09.04.2012
Venue:Zámek Boskovice
Type of Event:Folklore, Music and Dance, Other, Social
Organiser:Zámek Boskovice
Web:www.zamekboskovice.cz
Telephone:516 452 241
Fax:516 453 253
E-mail:informace@boskovice.cz
Velikonoce na zámku
Při návštěvě vás čekají:
Prohlídky velikonočně vyzdobených komnat empírového zámku.
Ukázky lidových řemesel, stánkový prodej jarních květin, sazenic, řemeslných výrobků a velikonočního zboží.
Tvořivá jarní dílna Blanky Matouškové pro děti a dospělé.
Živá zvířátka z ranče Na konci světa, projížďky na koních.
Bohaté občerstvení včetně zeleného piva.
Odpoledne zpestřeno:
Otloukáním píšťaliček v podání dětského folklorního souboru Kořeňáček
Písničkami a tanci z Kořence - vystoupení souboru Kořeňák
Kejklemi kejklíře Martina
Vystoupením souboru Borověnka při DDM Boskovice
Během celé akce volně přístupný zámecký park
Target Group:Adults without chidlren, Families with small children, Seniors, Youth
Ticket Sale:Snížené vstupné
Wheelchair Access:Yes
Catering Facilities:Yes
Accomodation:Yes
Maybe you don't know that ...:Poslední výraznou úpravu zámecké stavby si vyžádala havárie z roku 1916, kdy v důsledku nadměrného statického zatížení došlo ke zřícení nádvorní stěny západního křídla. Řešením bylo stažení arkád kotvami a zaslepení jejich oblouků. Při této úpravě zůstalo v každém zazděném oblouku pouze okno nebo dveře. Nádvoří zámku dostalo tímto zásahem zcela nový a poněkud těžkopádný výraz.
V roce 1850 vymírají boskovičtí Dietrichsteinové po meči a panství přechází na dcery Františka Xavera Dietrichsteina. V tomto roce dědí Boskovice nejmladší Terezie Rosa, provdaná v roce 1843 za Alfonse Fridricha hraběte Mensdorff - Pouilly. Terezie umírá roku 1856 a celý boskovický majetek přechází na rod Mensdorff - Pouilly.

<< Back