Web je v testovacím režimu, připomínky prosím zasílejte na adresu info@kr-jihomoravsky.cz

Archeologická expozice Věk lovců a mamutů v Dolních Věstonicích č.p. 11, 691 29 Dolní Věstonice

Popis

Na severozápadním úbočí Pavlovských vrchů se nachází světově proslulý komplex sídlišť lovců mamutů z doby před 25-30 000 lety. Zde Dr. Karel Absolon v roce 1925 nalezl jednu z nejslavnějších ženských plastik, věstonickou Venuši. Expozice "Věk lovců a mamutů", umístěná v barokní budově bývalé radnice, je věnována přehledu poznatků z archeologických nalezišť ze starší doby kamenné v Dolních Věstonicích. Instalace předvádí kostěné i kamenné předměty, umělecky zpracované výrobky a plastiky a poskytuje informace o jednotlivých fázích vědeckých výzkumů. Prezentuje aktuální poznatky o vývoji člověka, nabízí rekonstrukci paleolitického obydlí a rekonstrukci hrobu tří mladých jedinců – významného nálezu z roku 1986. Ilustrace Pavla Dvorského pak dokonale umocňují představu každodenního života v sídlišti někdejších lovců.

Podrobné informace

E-mail
Telefon +420 519 517 603
Mobil mimo sezónu +420 776 874 587
Web http://www.rmm.cz
Otevírací doba Otevírací doba:
květen–září:
úterý–neděle 9.00–18.00 hod.
duben a říjen:
sobota–neděle 9.00–16.00 hod., poslední prohlídka půl hodiny před zavírací dobou
Bezbariérový přístup Ne
Jazyk personálu český
Možnost stravování Ne
Možnost ubytování Ne
Sezóna duben – říjen
Fax +420 519 309 030

Dolní Věstonice - Věk lovců a mamutů

Archeologická expozice podává přehled poznatků o archeologických lokalitách ze starší doby kamenné, které byly zkoumány v katastrech Dolních Věstonic a sousedního Pavlova. Světovou proslulost věstonickému nalezišti přinesly systematické výzkumy, které v letech 1924 - 1938 prováděl Karel Absolon. K jeho nálezům patří také jedinečná Věstonická venuše, soška ženy z pálené hlíny. Další rozsáhlé výzkumy mezi lety 1947 - 1978 vedl Bohuslav Klíma v blízkosti předešlých poloh, ale také v sousedním Pavlově, od něhož je odvozováno pojmenování celé tehdejší archeologické kultury (pavlovien, starší fáze gravettienu, 30 000-25 000 let před současností). Rozsáhlé výzkumy záchranného charakteru probíhaly v osmdesátých letech. V současnosti jsou realizovány výkopy v terénu a zpracování výzkumů z minulých desetiletí pod vedením Jiřího Svobody Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně.

Starší část expozice (1. patro) poskytuje informace o jednotlivých fázích vědeckých výzkumů a ilustruje metody bádání. Dokumentovány jsou geologické a pedologické poměry na severovýchodním předpolí Pavlovských vrchů, rostlinstvo a zvířena dob ledových. Předvedeny jsou kamenné a kostěné předměty s náznakem technik jejich výroby. Zastoupeny jsou ukázky kosterních pozůstatků tehdejších lidí a také významné nálezové situace. Zvláštní pozornost je věnována umělecky zpracovaným výrobkům (např. čelenky, náhrdelníky) a plastikám z kostí a hlíny.

Novější část expozice (přízemí) vychází z objevů posledních let. Prezentovány jsou aktuální poznatky o vývoji člověka. Představu o možnostech interpretace nálezových situací na různých nalezištích doplňuje rekonstrukce paleolitického obydlí. Zvláštní místo má rekonstrukce hrobu tří mladých jedinců, nalezeného v Dolních Věstonicích v roce 1986 a výklad o antropologickém výzkumu věstonické populace. Zpřístupněny jsou výsledky vědeckého experimentu, který byl zaměřen na srovnání postupů pravěkých tvůrců a současných lidí při výrobě hliněných plastik. Zajímavé jsou doklady přípravy barev, které do současnosti ulpívají na drtičích a kamenné podložce po téměř třiceti tisíciletích. Předvedeny jsou také doklady broušení kamenných oblázků a otisky textilií, nejstarších v dějinách lidstva.

Ubytování Ve vinném sklepě

Adresa

Dolní Věstonice 153, Dolní Věstonice, 69129

Telefon

728 059 078

Web

http://ve-vinnem-sklepe.cz

73 m

Villa Pálava

Adresa

Dolní Věstonice 135, Dolní Věstonice, 69129

Telefon

519 517 090, 721 737 461

Web

http://villa.palava.sweb.cz

122 m

Penzion Primášé

Adresa

Dolní Věstonice 83, 69129

Telefon

515298402

Web

http://www.penzionprimase.cz/

132 m
Cena od: 2000/ chalupa/ noc

V Dolních

Adresa

č. p. 88, 691 29 Dolní Věstonice

Telefon

+ 420 777 688 846

Web

http://www.vdolnich.webnode.cz

168 m

Turistická ubytovna ZŠ Dolní Věstonice

Adresa

Hlavní 84, Dolní Věstonice , 691 02

Telefon

519518830, 739103712

Web

http://lovcimamutu.sweb.cz

170 m

Ubytování U Ředinů

Adresa

Dolní Věstonice 35, Dolní Věstonice, 691 29

Telefon

545240659, 607 861 952

Web

http://g.redinova.sweb.cz

183 m
13.891 km

BENEDIKTINSKÝ KLÁŠTER V RAJHRADĚ A PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ

Areál benediktinského opatství v Rajhradě nedaleko Brna budí majestátní dojem. Vždyť také u jeho zrodu stál slavný pražský architekt radikálního baroka Jan Blažej Santini-Aichel (mj. poutní kostely sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sáza...

18.082 km

Cukrárna Tarta

JSME MALÁ RODINNÁ PROVOZOVNA S VLASTNÍ VÝROBNOU.Naše cukrárna Vám nabízí moderní dorty, zákusky, mini dezerty vyrobené z kvalitních surovin. Součástí naší nabídky je prvotřídní zmrzlina nejrůznějších přích...

19.031 km

SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH

SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH je velkomoravský raně středověký památník z doby 8. a 9. století s rozlehlou akropolí, předhradím a podhradími. Jde o významnou historickou a kulturní památku Velké Moravy s bohatými a velmi cennými archeologickými n...

20.831 km

Brněnské výstaviště

Veletrhy Brno, a. s., jsou nejvýznamnější veletržní správou ve střední Evropě. Jejich hlavní činností je pořádání veletrhů a výstav. K dalším aktivitám patří výstavba veletržních expozic, pronájem všech prostor brněnského výstaviště, pořádání doprovo...

20.96 km

Farmářské pochoutky

Denně otevřený obchůdek Farmářské pochoutky z Jižní Moravy v centru města Brna. Sortiment ocení nejen návštěvníci sezónních farmářských trhů, ale především zájemci o tradiční výrobky a kvalitní potraviny. V nabídce také: - čerstvé ovčí, kozí...

20.995 km

Mendelovo muzeum v Brně

Posláním Mendelova muzea Masarykovy univerzity je šířit odkaz augustiniánského opata G. J. Mendela, který je znám studiemi prováděnými na rostlinách, především hrachu setém. Nelze však opomenout ani jeho bádání v oblasti meteorologie, či šlechtění vč...

1.526 km

Vodní dílo Nové mlýny

Jedná se o soustavu tří přehradních vodních nádrží pod Pálavou na řece Dyje, a sice Horní Mušovská, ...

Adresa

Telefon

+420 519 427 710

1.694 km

Yacht club Dyje v obci Pavlov

Novomlýnská nádrž se se svou rozlohou a větrnými podmínkami stala oblíbeným místem tréninku, závodě...

Adresa

Pavlov

Telefon

+420 519 515 320

1.891 km

Pasohlávky - Sportovní rybolov – Věstonická nádrž

Na Věstonické nádrži je umožněn sportovní rybolov na vyhrazené části jižní obvodové hráze. Rybolov j...

Adresa

Pasohlávky, zpracovna Mušov

Telefon

519 517 977

3.12 km

Bowling club Hotel Termal v Pasohlávkách

V objektu se nachází dvě bowlingové dráhy s možností zapůjčení obuvi pro bowling. Cena jedné dráhy j...

Adresa

691 22 Pasohlávky

Telefon

+420 519 427 742

3.122 km

Venkovní termální bazén v Pasohlávkách

Při hotelu Termal je k dispozici venkovní bazén s termální minerální vodou. Přímo z bazénu se můžete...

Adresa

Mušov – Pasohlávky

Telefon

+420 519 427 742

3.253 km

Velká a malá laguna nádrže Nové mlýny I

V ATC Merkur Pasohlávky (Horní nádrž) jsou ke koupání určeny dvě laguny. Velká laguna s travnato-pís...

Adresa

ATC Merkur Pasohlávky, Pasohlávky

Telefon

+420 519 427 714, +420 519 427 751