Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Chráníme vaše osobní údaje

Slovanské hradiště v Mikulčicích Mikulčice 738, 696 19 Mikulčice, Česko

Popis

Slovanské hradiště v Mikulčicích bezpochyby patří mezi nejvýznamnější místa poukazující na historii našeho státu. S největší pravděpodobností byly Valy u Mikulčic hlavním městem Velké Moravy.

Jedná se o velkomoravský raně středověký památník z doby 8. a 9. století s rozlehlou akropolí, předhradím a podhradími. Jde o významnou historickou a kulturní památku Velké Moravy s bohatými a velmi cennými archeologickými nálezy. V terénu jsou prezentovány kopie základů 8 kostelů a knížecího paláce.

V návštěvnickém centru této národní kulturní památky je úvodní expozice "Velkomoravské Mikulčice - Knížecí hrad v údolní nivě řeky Moravy" z roku 1997. Prezentuje Mikulčice jako významné slovanské a velkomoravské sídlo s bohatou historií doloženou archeologickými nálezy vysoké výpovědní hodnoty.  

Expozice ve II. pavilonu "Velkomoravské Mikulčice - Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu" byla otevřena v roce 2008 a prezentuje kromě audiovizuální projekce o historii a významu mikulčické lokality také originály negativů základů II. kostela, hrobové jámy s pohřby a skvělé kopie sbírkových předmětů mikulčické provenience (gombíky, náušnice, nákončí, ostruhy ad.). Expozice získala Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2008.

Součástí areálu je půvabný lesopark a členitý terén mikulčické údolní nivy s lužními lesy a přírodními krásami. Památka usiluje o zápis na Listinu světového kulturního dědictví UNESCO.

Doporučujeme vám navštívit také Masarykovo muzeum v Hodoníně.

Podrobné informace

Kontaktní osoba PhDr. František Synek - vedoucí památníku, +420 604 384 410
Telefon +420 518 357 293
E-mail
Web http://www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/
Facebook http://www.facebook.com/slovanske.hradiste/
Otevírací doba DUBEN - ČERVEN, ŘÍJEN
úterý - pátek 9:00 - 16:30
sobota, neděle a svátky 9:00 - 17:30

1. ČERVENCE - 20. ZÁŘÍ
pondělí 12:00 - 15:00
úterý - pátek 9:00 - 16:30
sobota, neděle a svátky 9:00 - 19:30

LISTOPAD - BŘEZEN
pondělí - pátek 10:30 - 14:30
návštěvy je lepší hlásit předem
Virtuální prohlídka http://slovanske-hradiste.pano3d.cz/
Udělené certifikáty TOP VÝLETNÍ CÍL JIŽNÍ MORAVA
Sezóna celoročně

Podívejte se na ceník vstupného a další informace o Slovanském hradišti.

... najdete zde spoustu zajímavostí:

 • cenné archeologické nálezy z období Staré a Velké Moravy (7.- 10. století)
 • několik prohlídkových tras včetně naučné přírodovědné stezky
 • zachovaný a v terénu luk patrný reliéf původní velkomoravské akropole
 • proměnlivá krása lužního lesa a luk nivy řeky Moravy
 • přírodní rezervace Skařiny
 • prostředí pro odpočinek a relaxaci

... pořádají se zde různé akce:

 • Muzejní noc
 • Cyrilometodějské poutě (řeckokatolická, římskokatolická a pravoslavná)
 • slavnost Bulharů žijících ve střední Evropě
 • Velkomoravské dny (program pro děti se členy skupiny Experimentální archeologie a živé historie
 • přednáškový cyklus Klubu přátel památníku SHM/NKP
 • vyhlášení výsledků Literární soutěže mládeže
 • tematické výstavy fotoprací nebo obrazů v Malé galerii recepce Návštěvnického centra
 • využití přednáškového sálu
 • svatby v areálu
 • sportovní akce (Běh Velké Moravy, Den in line bruslařů)

Doprovodné služby:

 • občerstvení v budově památníku
 • kulturní a doprovodné programy pro rodiče s dětmi
 • nabídka speciální programů pro školy
 • možnost zakoupení suvenýrů, pohlednic i odborné literatury
 • možnost sportovního vyžití (in line bruslení)
 • parkoviště přímo u památníku

Ubytování ve vinném sklepě

Adresa

Mikulčice

Telefon

776150216

1.777 km

Alena Kopřivová

Adresa

U Lidového domu 898/28, Lužice, 696 18

Telefon

724137105, 721175114

Web

http://ubytovani-luzice.cz/

2.5 km

Apartmány Lužičan

Adresa

Jabloňová 1021/1A, Lužice, 69618

Telefon

728557664

Web

http://www.luzican.cz

2.628 km

Bar a ubytování Na vyhlídce

Adresa

Na Kopci 575, Moravská Nová Ves, 691 55

Telefon

776188112

2.711 km

Ubytování Oliverius

Adresa

Kamenná 652, Moravská Nová Ves, 69155

Telefon

723286920

Web

http://www.oliverius.unas.cz

2.864 km

Penzion Bolero

Adresa

U Dráhy 86, Moravská Nová Ves, 691 55

Telefon

777595588, 775584830

Web

http://www.bolero.wz.cz

2.915 km
1.777 km

TJ Baník Mikulčice

Fotbalový klub.

Adresa

696 19 Mikulčice, Česko

Telefon

602701627

1.777 km

Podluží

Břeclav, Hodonín, Mikulčice, Moravská Nová Ves, tedy jihovýchodní výspa České republiky, kultivov...

Adresa

696 19 Mikulčice, Česko

Telefon

(+420) 515 903 121

1.777 km

Cyrilometodějská kulturní stezka

Sv. Cyril a Metoděj jsou z historického a křesťanského hlediska velmi významné osbnosti. Svatí br...

Adresa

696 19 Mikulčice, Česko

1.875 km

Sportovní hala v Mikulčicích

Moderní víceúčelová hala v Mikulčicích postavena v roce 2007. Slouží jako tělocvičn...

Adresa

Těšice 556, 696 19 Mikulčice, Česko

Telefon

+420 720 976 535

2.271 km

Sportovní hala v Lužicích

Moderní víceúčelová

Adresa

U Stadionu 982/18, 696 18 Lužice, Česko

Telefon

+420 511 117 829

Mikulčice 738, 696 19 Mikulčice, Česko