Slovanské hradiště v Mikulčicích Mikulčice 738, 696 19 Mikulčice, Česko

Popis

Slovanské hradiště v Mikulčicích bezpochyby patří mezi nejvýznamnější místa poukazující na historii našeho státu. S největší pravděpodobností byly Valy u Mikulčic hlavním městem Velké Moravy.

Jedná se o velkomoravský raně středověký památník z doby 8. a 9. století s rozlehlou akropolí, předhradím a podhradími. Jde o významnou historickou a kulturní památku Velké Moravy s bohatými a velmi cennými archeologickými nálezy. V terénu jsou prezentovány kopie základů 8 kostelů a knížecího paláce.

V návštěvnickém centru této národní kulturní památky je úvodní expozice "Velkomoravské Mikulčice - Knížecí hrad v údolní nivě řeky Moravy" z roku 1997. Prezentuje Mikulčice jako významné slovanské a velkomoravské sídlo s bohatou historií doloženou archeologickými nálezy vysoké výpovědní hodnoty.  

Expozice ve II. pavilonu "Velkomoravské Mikulčice - Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu" byla otevřena v roce 2008 a prezentuje kromě audiovizuální projekce o historii a významu mikulčické lokality také originály negativů základů II. kostela, hrobové jámy s pohřby a skvělé kopie sbírkových předmětů mikulčické provenience (gombíky, náušnice, nákončí, ostruhy ad.). Expozice získala Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2008.

Součástí areálu je půvabný lesopark a členitý terén mikulčické údolní nivy s lužními lesy a přírodními krásami. Památka usiluje o zápis na Listinu světového kulturního dědictví UNESCO.

Doporučujeme vám navštívit také Masarykovo muzeum v Hodoníně.

Podrobné informace

Kontaktní osoba PhDr. František Synek - vedoucí památníku, +420 604 384 410
Telefon +420 518 357 293
E-mail
Web http://www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/
Facebook http://www.facebook.com/slovanske.hradiste/
Otevírací doba DUBEN - ČERVEN, ŘÍJEN
úterý - pátek 9:00 - 16:30
sobota, neděle a svátky 9:00 - 17:30

1. ČERVENCE - 20. ZÁŘÍ
pondělí 12:00 - 15:00
úterý - pátek 9:00 - 16:30
sobota, neděle a svátky 9:00 - 19:30

LISTOPAD - BŘEZEN
pondělí - pátek 10:30 - 14:30
návštěvy je lepší hlásit předem
Virtuální prohlídka http://slovanske-hradiste.pano3d.cz/
Udělené certifikáty TOP VÝLETNÍ CÍL JIŽNÍ MORAVA
Sezóna celoročně

Podívejte se na ceník vstupného a další informace o Slovanském hradišti.

... najdete zde spoustu zajímavostí:

 • cenné archeologické nálezy z období Staré a Velké Moravy (7.- 10. století)
 • několik prohlídkových tras včetně naučné přírodovědné stezky
 • zachovaný a v terénu luk patrný reliéf původní velkomoravské akropole
 • proměnlivá krása lužního lesa a luk nivy řeky Moravy
 • přírodní rezervace Skařiny
 • prostředí pro odpočinek a relaxaci

... pořádají se zde různé akce:

 • Muzejní noc
 • Cyrilometodějské poutě (řeckokatolická, římskokatolická a pravoslavná)
 • slavnost Bulharů žijících ve střední Evropě
 • Velkomoravské dny (program pro děti se členy skupiny Experimentální archeologie a živé historie
 • přednáškový cyklus Klubu přátel památníku SHM/NKP
 • vyhlášení výsledků Literární soutěže mládeže
 • tematické výstavy fotoprací nebo obrazů v Malé galerii recepce Návštěvnického centra
 • využití přednáškového sálu
 • svatby v areálu
 • sportovní akce (Běh Velké Moravy, Den in line bruslařů)

Doprovodné služby:

 • občerstvení v budově památníku
 • kulturní a doprovodné programy pro rodiče s dětmi
 • nabídka speciální programů pro školy
 • možnost zakoupení suvenýrů, pohlednic i odborné literatury
 • možnost sportovního vyžití (in line bruslení)
 • parkoviště přímo u památníku

Ubytování ve vinném sklepě

Adresa

Mikulčice

Telefon

776150216

1.777 km

Penzion u Kostela

Adresa

Mikulčice 236, 696 19

Telefon

731490390

Web

http://www.vinobartonik.cz, http://www.penzionmikulcice.cz

1.826 km

Vinný sklep a penzion U Konečků

Adresa

Mikulčice

Telefon

606 639 787

Web

http://www.konecek.cz

2.011 km

Alena Kopřivová

Adresa

U Lidového domu 898/28, Lužice, 696 18

Telefon

724137105, 721175114

Web

http://ubytovani-luzice.cz/

2.5 km

Ubytování U Janečků

Adresa

Zahrádkářská 16, Lužice, 696 18

Telefon

723946772

Web

http://www.ujanecku.cz

2.538 km

Apartmány Lužičan

Adresa

Jabloňová 1021/1A, Lužice, 69618

Telefon

728557664

Web

http://www.luzican.cz

2.628 km
1.777 km

Podluží

Břeclav, Hodonín, Mikulčice, Moravská Nová Ves, tedy jihovýchodní výspa České republiky, kultivov...

Adresa

696 19 Mikulčice, Česko

Telefon

(+420) 515 903 121

1.777 km

Cyrilometodějská kulturní stezka

Sv. Cyril a Metoděj jsou z historického a křesťanského hlediska velmi významné osbnosti. Svatí br...

Adresa

696 19 Mikulčice, Česko

1.779 km

TJ Baník Mikulčice

Fotbalový klub.

Adresa

696 19 Mikulčice, Česko

Telefon

602701627

1.875 km

Sportovní hala v Mikulčicích

Moderní víceúčelová hala v Mikulčicích postavena v roce 2007. Slouží jako tělocvičn...

Adresa

Těšice 556, 696 19 Mikulčice, Česko

Telefon

+420 720 976 535

2.271 km

Sportovní hala v Lužicích

Moderní víceúčelová

Adresa

U Stadionu 982/18, 696 18 Lužice, Česko

Telefon

+420 511 117 829

Mikulčice 738, 696 19 Mikulčice, Česko