Web je v testovacím režimu, připomínky prosím zasílejte na adresu info@kr-jihomoravsky.cz

Vinařská naučná stezka Mikulov

Popis

Výchozím bodem stezky je parkoviště u Komerční banky kousek pod mikulovským Náměstím, kde se také nachází první panel s úvodními informacemi. Odtud se vyráží přes městské centrum na Kostelní náměstí, kde jsou připraveny informace o mikulovské vinařské oblasti. Tady se dá udělat odbočka na zámek a do jeho sklepení, v němž se nachází jeden z největších historických sudů v Evropě (obsah 101 tis. l). Další cesta vede ven z města směrem k vinařským obcím ležícím přímo pod Pálavou. Než sjedete do Bavor dozvíte se o ekologii vinice a možnostech jejich biologické ochrany. V Bavorech vás panel seznámí s historií této vinařské obce. Z Bavor budete pokračovat polní cestou dále do Perné, sídla známé vinařské šlechtitelské stanice. Zde se zrodily i úspěšné kultivary Pálava a Aurelius, které obohacují pestrou odrůdovou nabídku podpálavských vinic. V obci a okolí najdete hned několik panelů pojednávající o historii obce, horenském právu a šlechtění odrůd. Nechybí ani zmínka o révokazu. Cesta pokračuje dál přes Horní Věstonice (panel o historii obce) do slavnějších Dolních, místa nálezu světoznámé Věstonické venuše. Tady najdete nejen archeologickou expozici, ale také panel s mapou naučné stezky a informace o historii této vinařské obce. Zajímavou kapitolu napsali na přelomu 16. a 17. století tzv. habáni – novokřtěnci, kteří pozvedli úroveň řady oborů, včetně vinařství. V obci se dodnes zachovaly habánské sklepy. Z Věstonic trasa pokračuje do Pavlova. Bohatství architektonických památek činí z Pavlova jednu z nejzachovalejších vinařských obcí a jedinečnou památkovou rezervaci. Za vidění stojí hlavně historické sklepní domy v České ulici, ale neměli byste minout ani obecní vinotéku. Jak se dozvíte z informačního panelu, v Pavlově působí také ekologičtí producenti hroznů a certifikovaného biovína. Poslední část vinařské stezky vede lesem z Pavlova po silnici do Klentnice, ležící pod zříceninou Sirotčího hradu. Zde se také na křižovatce k Perné nachází poslední, sedmnáctá tabule s mapou, uzavírající soubor informačních panelů.

Tematická naučná stezka seznamuje návštěvníky s historií kraje pod Pálavou, kraje bohatých tisíciletých vinařských tradic. Dvacetikilometrovou trasu mikulovské naučné vinařské stezky lze absolvovat pěšky, na kole nebo autem.

Podrobné informace

E-mail
Telefon +420 519 352 072
Kontaktní osoba Národní vinařské centrum, o.p.s.
Web http://www.vinazmoravy.cz
Značení trasy Trasa je značená a vybavena 17 informačními panely.
Vhodné pro pěší turistiku, cykloturistiku, turistiku na koni
Délka trasy 25 km
Adresa pro doručování Zámek 1, 691 42 Valtice