Web je v testovacím režimu, připomínky prosím zasílejte na adresu info@kr-jihomoravsky.cz

Vinařská naučná stezka Mikulov

Popis

Výchozím bodem stezky je parkoviště u Komerční banky kousek pod mikulovským Náměstím, kde se také nachází první panel s úvodními informacemi. Odtud se vyráží přes městské centrum na Kostelní náměstí, kde jsou připraveny informace o mikulovské vinařské oblasti. Tady se dá udělat odbočka na zámek a do jeho sklepení, v němž se nachází jeden z největších historických sudů v Evropě (obsah 101 tis. l). Další cesta vede ven z města směrem k vinařským obcím ležícím přímo pod Pálavou. Než sjedete do Bavor dozvíte se o ekologii vinice a možnostech jejich biologické ochrany. V Bavorech vás panel seznámí s historií této vinařské obce. Z Bavor budete pokračovat polní cestou dále do Perné, sídla známé vinařské šlechtitelské stanice. Zde se zrodily i úspěšné kultivary Pálava a Aurelius, které obohacují pestrou odrůdovou nabídku podpálavských vinic. V obci a okolí najdete hned několik panelů pojednávající o historii obce, horenském právu a šlechtění odrůd. Nechybí ani zmínka o révokazu. Cesta pokračuje dál přes Horní Věstonice (panel o historii obce) do slavnějších Dolních, místa nálezu světoznámé Věstonické venuše. Tady najdete nejen archeologickou expozici, ale také panel s mapou naučné stezky a informace o historii této vinařské obce. Zajímavou kapitolu napsali na přelomu 16. a 17. století tzv. habáni – novokřtěnci, kteří pozvedli úroveň řady oborů, včetně vinařství. V obci se dodnes zachovaly habánské sklepy. Z Věstonic trasa pokračuje do Pavlova. Bohatství architektonických památek činí z Pavlova jednu z nejzachovalejších vinařských obcí a jedinečnou památkovou rezervaci. Za vidění stojí hlavně historické sklepní domy v České ulici, ale neměli byste minout ani obecní vinotéku. Jak se dozvíte z informačního panelu, v Pavlově působí také ekologičtí producenti hroznů a certifikovaného biovína. Poslední část vinařské stezky vede lesem z Pavlova po silnici do Klentnice, ležící pod zříceninou Sirotčího hradu. Zde se také na křižovatce k Perné nachází poslední, sedmnáctá tabule s mapou, uzavírající soubor informačních panelů.

Podrobné informace

E-mail
Telefon +420 519 352 072
Kontaktní osoba Národní vinařské centrum, o.p.s.
Web http://www.vinazmoravy.cz
Bezbariérový přístup Ne
Možnost stravování Ne
Možnost ubytování Ne
Značení trasy Trasa je značená a vybavena 17 informačními panely.
Trasa Tematická naučná stezka seznamuje návštěvníky s historií kraje pod Pálavou, kraje bohatých tisíciletých vinařských tradic. Dvacetikilometrovou trasu mikulovské naučné vinařské stezky lze absolvovat pěšky, na kole nebo autem.
Adresa pro doručování Zámek 1, 691 42 Valtice
Vhodné pro pěší turistiku, cykloturistiku, turistiku na koni
Délka trasy 25 km