Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Chráníme vaše osobní údaje

Sedlák Robert

Popis

Robert Sedlák byl výraznamnou postavou minulého století ve sloupském regionu. Narodil se ve Veselici, jako třetí dítě ze čtyř sourozenců z nichž se jen on sám dožil dospělosti, když dvě jeho starší sestry a mladší brat zemřeli v útlém věku. Jeho otcem byl pozdější dlouholetý starosta obce Veselice František Sedlák, syn známého krasového badatele Václava Sedláka ze Sloupu a matkou Františka Šenkýřová z Veselice. Rodiče Roberta se usadili v domku čp. 40 stojícím v těsné sousedství obou veselických rybníků. Ty ho okouzlily natolik, že jeho častým tématem v knize Pověsti, pohádky, příběhy z vesnic Vavřince, Veselice, Suchdola a okolí jsou hastrmani a další nadpřirozené bytosti. Toto dílo také např. obsahuje pověsti o Králi Přemyslu Otakarovi II., o zřícenině hradu Blansko a mnohé další, tak jak je zachytil z lidového vyprávění. Již jako dítě navštěvující obecnou školu ve Vavřinci byl velmi dobrým žákem. Vynikal hlavně ve výtvarné výchově, měl rád hudbu a poté co vystudoval Obchodní akademii v Brně se vyučil zámečníkem a pracoval v Adamovských strojírnách. Vedle toho byl všestranným muzikantem, uměl hrát na trubku, housle, ale jeho milovaným nástrojem byla knoflíková harmonika. Jeho výtvarné schopnosti učinili později jeho rodný domek malou vesnickou galerií. Veseličtí občané mohli na jeho zahradě spatřit sochu jelena, čápa, žáby apod., které sám vymodeloval z betonu, náležitě barevně upravil a ty pak a umístil na zahradě vedle domu. Své pozdější zkušenosti začal získávat jako 19-ti letý ve Francii, kam vycestoval v roce 1922, ještě se třemi veselickými kamarády. I tam se projevil jeho smysl pro výtvarné ztvárnění při zhotovování gravůrovaných symbolů na kovových lisovacích formách ve strojírenském závodě. Ke krátkému pobytu ve Francii ho možná inspiroval jeho strýc Vincenc Sedlák, žijící ve Vídni a poté až do konce svého života v daleké Americe, kde byl aktivním členem různých krajanských spolků a jeho poesie vycházela např. v časopise Hospodář. Záliby Roberta Sedláka byly opravdu široké. Od divadla loutkového k divadlu ochotnickému, přes bádání po historii Veselice a dalších sídel v okolí, až např. po zhotovení vlastní knoflíkové harmoniky – heligónky. Jeho velikou láskou bylo divadlo. Vedle režírování byl i autorem návrhů kostýmů a scény, ale i např. zhotovitelem kulis. Za účelem sestavení obrazu o životě předešlých generací byl častým návštěvníkem, jak okresního archivu v Blansku, tak i archivů v Brně, Kroměříži, Olomouci atd.. Mnoho velice cenných informací, především o lidové slovesnosti, životě a zvycích veselických občanů v 18. a 19. století získal z ústního vyprávění, jak sám říkal z vyprávění nezapomenutelných dědů a babiček. Všechny získané informace poté sepsal do dvoudílného Památníku, věnovaného občanům Veselice, Vavřince, Suchdolu a Nových Dvorů. Poté, co v roce 1960 došlo ke sloučení zmíněných obcí, vykonával funkci kronikáře obce od roku 1964 až do roku 1974. Byl spolupracovníkem známého badatele Ervína Černého – Křetínského, kterému poskytl neocenitelné informace o zaniklých osadách v okolí Veselice. O svých poznatcích často informoval v regionálním týdeníku Nový život, ale přispíval i do sloupského občasníku Hřebenáč. Vedle těchto činností byl i činný v místním hasičském sboru a dalších organizacích. Se svou ženou vychovali dvě děti, staršího syna Evžena a dceru Ludmilu, kteří se oba upsali učitelskému povolání. Na sklonků svého života měl ještě mnoho plánů. Jedním z nich byla snaha vydat ve větším nákladu zmíněnou knihu pohádek a pověstí, která by se dostala mezi širší čtenářskou veřejnost v regionu. Nebo např. zjistit, kde ve skutečnosti někde v okolí Veselice stávala zaniklá osada Vrchov. Bohužel zůstalo jen u plánů a na podobné otázky pan Robert Sedlák již neodpoví. Na závěr vzpomínky na tohoto velice činorodého a skromného člověka si dovolím použít poslední verše jeho básně, kterou věnoval občanům z Veselice, Vavřince, Suchdolu a Nových Dvorů. Jen v krásné tradici, od otce k synu, ctíme odkaz předků, naší domovinu. Abychom se nikdy cizím mravům nepodali, a věčné dědictví, našich otců zachovali.

Podrobné informace

Jméno Sedlák Robert
Obor činnosti Historie - Vavřinec, Veselice, Suchdol, Nové Dvory, amaterské divadlo, bádání po zaniklých osadách