Křížová cesta na Svatý kopeček 692 01 Mikulov, Czech Republic

Popis

Křížová cesta na Svatý kopeček v Mikulově patří mezi první poutní místa nejen na jihu Moravy, ale je vůbec nejstarší křížovou cestou v českých zemích.

Tradice zřizování obdoby křížové cesty, tedy symbolického ztvárnění utrpení Ježíše Krista při jeho cestě pod křížem, vznikají již od počátku 15. století. V počátcích zřizování křížových cest počet zastavení značně kolísal (od 7 až do 31 zastavení). Dnešní podoba se 14 zastaveními potom vznikla až v 17. stol. ve Španělsku, odkud se rozšířila do dalších zemí.

Zakladatelem křížové cesty v Mikulově na vrchu Tanzberg (od té doby zvané Svatý kopeček) byl majitel mikulovského panství, olomoucký biskup kardinál František z Dietrichsteina (1570 - 1636). Podnětem vybudování křížové cesty byla snaha po vyjádření vděčnosti Bohu za překonání morové epidemie, která Mikulov sužovala v roce 1622.

První stavbou tak zřejmě byla kaple zasvěcená ochránci před morovou nákazou sv. Šebestiánovi. Stavba byla dokončena v roce 1630. V té době byla zřejmě již vybudována i křížová cesta se sedmi kapličkami představujících sedm pašijových zastavení, což byl počet odpovídající tehdejšímu dobovému zvyku.

Dále byla dobudována zvonice, kaple Božího hrobu a kaple sv. Rozálie. V polovině 18. století bylo vybudováno dalších sedm kapliček, čímž byl naplněn v té době již závazný počet 14 zastavení. Celá nová křížová cesta byla slavnostně vysvěcena 1. září 1776. Komplex tak dostal svou konečnou podobu, která od tohoto roku čítá celkem 18 zděných objektů.

Dokončený komplex však bohužel na Svatém kopečku sloužil pouze deset let. Za vlády císaře Josefa II. byla v roce 1786 odsvěcena kaple sv. Šebestiána a společně s ní přestala věřícím sloužit i křížová cesta. Celý soubor staveb byl určen k likvidaci a od definitivní zkázy jej zachránila skutečnost, že byl soukromým majetkem rodu Dietrichsteinů. Ten se rozhodl objekty zachovat a využívat je pro soukromé účely. Nicméně celý areál začal postupně chátrat. Až nástupem Augustina Bartensteina do úřadu mikulovského probošta se toto poutní místo dočkalo obnovení zašlé slávy.

V letech 1862 - 1865 byla celá křížová cesta včetně kaple sv. Šebestiána a zvonice opravena a vysvěcena. Od roku 1865 došlo ke spojení dvou tradic - křížové cesty na Svatý kopeček a pouti k mikulovské Černé madoně loretánské, jejíž soška byla původně umístěna v loretánské kapli kostela sv. Anny (dnešní Dietrichsteinská hrobka). Tradice mariánských poutí započatá v roce 1865, kdy je soška mikulovské madony vynášena na Svatý kopeček, byla přerušena zatím jen jednou, a to v letech 1938 - 1945, kdy byly pouti zakázány. V závěru druhé světové války byla celá křížová cesta značně poškozena, ovšem ihned po skončení války byly zahájeny práce na její obnově.

Tak se mohla v září 1946 konat první poválečná pouť na Svatý kopeček. V tomto roce došlo i k převodu majetkových práv nad poutním areálem na kolegiátní kapitulu u sv. Václava v Mikulově. Církev se tak stala duchovním a odpovědným majitelem.

Podrobné informace

E-mail
Telefon +420 519 510 855
Kontaktní osoba Turistické informační centrum Mikulov
Mobil +420 724 987 900
Web http://www.mikulov.cz/turistika/
Otevírací doba Celoročně - volně přístupné.
Bezbariérový přístup Ne
Možnost stravování Ne
Možnost ubytování Ne
Sezóna Celoročně
Fax +420 519 510 855

Objekty umístěné na vrcholku Svatého kopečku jsou vystavovány poměrně značným nepříznivým klimatickým podmínkám. Za posledních šedesát let tak neuplynul rok, aby se zde neprováděly alespoň drobné opravy.

Poslední celkovou stavební obnovou prošly jednotlivé objekty křížové cesty postupně v letech 1990 - 1997. Současný stav křížové cesty však vyžaduje opětovně provést její zásadní rekonstrukci. Vzhledem k náročnosti oprav této unikátní památky a jejího významu při utváření vnějšího obrazu města vstoupilo do příprav na obnovu křížové cesty i město Mikulov.

Penzion Niké

Adresa

Koněvova 797/30, Mikulov, 692 01

Telefon

519510553

Web

http://www.penzionnike.cz

105 m

Ubytovaní v soukromí Anna

Adresa

Vrchlického 8, Mikulov, 692 01

Telefon

728631804

152 m

Pension Sebastian

Adresa

Koněvova 14, Mikulov, 692 01

Telefon

602 762 790

Web

http://www.pensionsebastian.cz

152 m

Penzionek Pod Svatým kopečkem v Mikulově

Adresa

Koněvova 818/10, 692 01 Mikulov, Česká republika

Telefon

+420 519 512 683, +420 606 710 487

Web

http://www.penzionekmikulov.cz

166 m

Penzionek Pod Svatým Kopečkem

Adresa

Koněvova 10, Mikulov, 692 01

Telefon

606710487

Web

http://www.penzionekmikulov.cz

166 m

Penzion U svatého Urbana

Adresa

Česká 16, Mikulov, 69201

Telefon

519511469

Web

http://www.svatyurban.cz

174 m
139 m

Mikulov - Úschovna kol u cesty na Svatý kopeček (úschovna kol)

Kapacita úschovny 20 kol.

Adresa

Koněvova 17, 692 01 Mikulov

Telefon

519 511 819

238 m

Tenisový areál Mikulov

Tři antukové tenisové kurty, jeden asfaltový kurt a cvičná tenisová stěna. K dispozici jsou šatn...

Adresa

ul. Svobody, areál "Na Doležalce", Mikulov

242 m

Mikulov - Opravna a prodej jízdních kol Matušková

Opravna a prodej jízdních kol. Opravna se nachází v místě prodejny jízdních kol. Nutná osobní náv...

Adresa

1. května 754/48, 692 01 Mikulov, Česko

251 m

Vinařská naučná stezka Mikulov

Tematická naučná stezka seznamuje návštěvníky s vinařskou historií kraje pod Pálavou. Je znač...

Adresa

Mikulov, Česká republika

Telefon

+420 519 512 200-1

251 m

Mikulovská vinařská stezka

Mikulovská vinařská stezka je okruh vhodný pro jednodenní výlet pro kohokoliv, kdo je alespoň...

Adresa

252 m

Město Mikulov

Mikulov - malebné město mezi vinicemi. S památkovou rezervací, židovskou čtvrtí

Adresa

Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov, Czech Republic

Telefon

+420 519 510 855

692 01 Mikulov, Czech Republic