Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Chráníme vaše osobní údaje

100 let Republiky na Jižní Moravě

Hlavním komunikačním tématem České republiky v roce 2018 bude sté výročí vzniku Československa a do oslav a vzpomínkových akcí se samozřejmě zapojí i Jižní Morava.

Sto let od vyhlášení nezávislosti na Rakousko-Uherské monarchii a vzniku samostatného Československa je pro Jihomoravský kraj tématem velmi živým. Složitá politická situace po skončení 1. světové války přinesla do zdejších pohraničních oblastí velmi napjaté vztahy a jižní část kraje s převážně německým obyvatelstvem požadovala začlenění do Německého Rakouska. Např. Znojmo, centrum tzv. Deutschsüdmähren, kapitulovalo před čs. vojsky až po krátké hospodářské blokádě, a Valtická oblast se stala součástí republiky teprve v roce 1920. Někdejší hranici mezi Moravou a Dolními Rakousy dnes v turisticky atraktivním Lednicko-valtickém areálu připomíná jen potůček, rozdělující Hraniční zámeček v Hlohovci na dvě křídla...

Na paměť těchto historických událostí chce nechat Jihomoravský kraj ve stovce vybraných míst Jižní Moravy vysadit 100 lip srdčitých. Byly to právě lípy, které byly vysazovány už v roce 1928 k desetiletému výročí republiky jako národní symbol demokracie a lidské pospolitosti. V termínech od dubna do června a od září do října 2018 zasadí 64 lip jednotliví zastupitelé kraje, 18 lip hejtman kraje, 6 lip rektoři brněnských univerzit a 12 lip vybrané významné osobnosti kraje. Na nákup lip byly vyčleněny peníze z krajského rozpočtu a odborným garantem akce je Mendelova univerzita v Brně.

Naprosto zásadní v nadcházejících vzpomínkových událostech bude spojitost Jižní Moravy s nejvýznamnější osobností našich novodobých dějin, prvním československým prezidentem, Tomášem Garrigue Masarykem. Tento politik, pedagog, filozof, spisovatel a žurnalista pocházel z Hodonína, dětství prožil v Čejkovicích, Čejči, Mutěnicích a v Kloboukách u Brna, studoval v Hustopečích a v Brně, a během svého prezidentského období často pobýval např. v Židlochovicích.

Právě z jeho iniciativy se v roce 1928 konala v Brně, při příležitosti desetiletého výročí samostatné republiky, jubilejní výstava, která současně slavnostně otevřela provoz moderního brněnského Výstaviště. I proto bude Výstaviště Brno letos na přelomu května a června doslova srdcem i mozkem „Festivalu RE:PUBLIKA 1918-2018“. Půjde o nejucelenější projekt oslav v rámci celé České republiky, moderní a interaktivní společenskou událost reflektující historii, osobnosti, umění, vědu, průmysl, vzdělání i zábavu a nezapomene ani na duchovní rovinu či přeshraniční dosah.

Zajímavé akce k tématu "100 let Republiky" oživí i slavné prvorepublikové vily v Brně, zejména vilu Stiassni. Odborná veřejnost přivítá vědeckou konferenci v Blansku nebo Masarykovský seminář v Hodoníně. Umělecký svět se zaměří na hudební dílo Leoše Janáčka (6. ročník Mezinárodního festivalu Janáček Brno 2018 na přelomu listopadu a prosince) a poctu Alfonsi Muchovi slibuje hudební festival v Moravském Krumlově (květen).

Novou dlouhodobou expozici k tématu připravuje Moravské zemské muzeum v Brně, která bude slavnostně otevřena 28. října 2018. To je ostatně datum, kdy tradičně očekáváme největší počet vzpomínkových akcí. Jejich aktuální přehled a souhrnné informace o jihomoravských prvorepublikových osobnostech, památkách nebo třeba tematických soutěžích najdete na oficiálním turistickém portálu Jižní Moravy: www.jizni-morava.cz


AKCE (výběr)

Móda v dobovém tisku – inspirace z časopisů 20. a 30. let
22. 11. 2017 – 25. 3. 2018, Rajhrad – Památník písemnictví na Moravě (Muzeum Brněnska)

Výstava s podtitulem „Počtení v kavárně“, představí ilustrované salonní časopisy, přiblíží módní rubriky dobového tisku, objevující vkus, styl a eleganci. Úchvatné střihy, krásné modely, kreslené dobové reklamy a články, zkrátka svět módy, která se neustále vrací, obměňuje a trvale inspiruje.
http://rajhrad.muzeumbrnenska.cz 

Orchideje ve vile – s radostí věnováno bývalým státníkům
26. 1. – 4. 2. 2018, Brno – Vila Stiassni

Květinová aranžmá z orchidejí vytvořená týmem floristy Slávka Rabušice prozáří vilu uprostřed zimních měsíců a odstartují rok věnovaný tzv. vládní vile. Květinové vazby jsou součástí komentované prohlídky interiérů. Otevřeno je denně, na prohlídku doporučujeme rezervaci. (Doprovodný program k výstavě Českoslovenští státníci ve vile Stiassni).
www.vila-stiassni.cz 

Václav Hynek Mach – sochař nové republiky
25. 2. – 22. 4. 2018, Předklášteří – Podhorácké muzeum (Muzeum Brněnska)

Hlavní část tvorby brněnského sochaře V. H. Macha (1882–1958) tvořila sochařská výzdoba architektury. Jeho práce najdeme na veřejných prostranstvích a fasádách mnoha budov v Brně, ale i v jiných městech. Svým dílem tak spoluvytvářel vizuální kulturu nově vzniklé republiky. Výstava představí modely, sochařské realizace, ale i přípravné kresby a bohatou fotodokumentaci k dílu sochaře, který závěr svého života prožil ve Štěpánovicích u Tišnova a jehož pozůstalost je uložena v Podhoráckém muzeu v Předklášteří.
http://predklasteri.muzeumbrnenska.cz 

Českoslovenští státníci ve vile Stiassni 
9. 3. – 16. 12. 2018, Brno – Vila Stiassni 
Výstava mapující významné státní návštěvy, které nocovaly ve vládní vile, dnes označované jako Vila Stiassni. Výstava s dalším programem přiblíží medailony významných politických činitelů, ale také představí vilu jako honosný, reprezentativní prostor vždy připravený hostit vysoce postavené politiky. Další doprovodné akce přiblíží atmosféru a životní styl vyšších vrstev té doby. Nebude chybět móda, automobily či květiny. 
www.vila-stiassni.cz 

Z historie četnictva
15. 3. – 27. 5. 2018, Muzeum v Ivančicích (Muzeum Brněnska)

Výstava připravena ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno přiblíží historii československého četnictva v letech 1918–1939. Vedle všeobecných informací o četnictvu se návštěvníci dozvědí také informace o četnických stanicích v Ivančicích a jejich blízkém okolí. Pozornost bude věnována i základním kriminalistickým metodám (daktyloskopie, mechanoskopie, trasologie, balistika). Výstava se koná v Památníku Alfonse Muchy na Palackého náměstí 9 v Ivančicích.
http://ivancice.muzeumbrnenska.cz 

Mikulovsko 1918–1938 
12. 4. – 2. 12. 2018, Zámek Mikulov 
Výstava mapuje období První republiky v Mikulově a jeho blízké okolí, v regionu je uvozeno dvěma důležitými mezníky: začlenění Mikulovska do Čs. republiky v roce 1918 a odstoupení pohraničních oblastí nacistickému Německu v roce 1938. Sleduje politické události, vojenské konflikty, hospodářský i kulturní život regionu. 
www.rmm.cz 

Pocta Alfonsi Muchovi 
13. 5. 2018, Moravský Krumlov – zámecká kaple
Velkolepý koncert barokní hudby v krásných zámeckých prostorách jako připomínka slavného českého malíře a designéra období secese, jehož rozsáhlý cyklus Slovanská epopej byl dlouhá léta vystaven právě na zámku v Moravském Krumlově.
www.meksmk.cz 

Rok 1918 – Co nám válka vzala a dala…
3. 5. – 31. 12. 2018, Brno – Hrad Špilberk (Muzeum města Brna)
Hlavní letošní výstava Muzea města Brna se vrátí do roku 1918. Přiblíží závěr první světové války, vznik nových států v Evropě včetně Československa a připomene vojáky vracející se z fronty do Brna. Výstava vysvětlí, jaký dopad měla válka na společnost a geopolitickou situaci. I tak strašlivá věc, jakou válka byla, měla pozitivní důsledky – kromě technologického pokroku právě zrod samostatného československého státu. 100 let Republiky oslaví muzeum vzpomínkou na hrdinství i bázeň našich předků. Na sto padesát historických exponátů a fotografií, němých svědků své doby, bude vystaveno v šesti tematických celcích v jižním křídle hradu Špilberku.
www.spilberk.cz 

Dance Brno 100 
23. 5. – 16. 6. 2018, Národní divadlo Brno
Restart někdejší slavné taneční přehlídky Tanec Brno je výsledkem snahy vedení divadla připojit se k festivalu „Re:Publika 1918-2018“. Šéf baletu Mário Radačovský kontaktoval baletní tělesa všech nástupnických zemí bývalé Rakousko-Uherské monarchie a podařilo se mu získat je pro společnou myšlenku. Poprvé v historii se tak v Brně představí taneční soubory národních divadel Maďarska, Slovinska, Slovenska, Chorvatska, Srbska, Polska, Rakouska a České republiky na ojedinělé přehlídce, díky které budou moci návštěvníci jihomoravské metropole poznat taneční umění reprezentující podstatnou část střední a jihovýchodní Evropy.
www.dancebrno.cz 

Festival Re:publika 1918–2018 (Brno.Lidé.Století) 
26. 5. – 17. 6. 2018, Brno – Výstaviště 
Velkolepá výstava ke 100. výročí založení republiky na brněnském Výstavišti, která formou videí, audionahrávek a digitálních fotografií připomene všechny důležité události a osobnosti uplynulého století. Půjde o nejucelenější projekt oslav v rámci celé České republiky, moderní a interaktivní společenskou událost reflektující historii, osobnosti, umění, vědu, průmysl, vzdělání i zábavu a nezapomene ani na duchovní rovinu či přeshraniční dosah.
www.facebook.com/republika2018, www.gotobrno.cz/akce/repulika

Vize modernosti. Rudolf Sandalo (1899–1980)
31. 5. – 26. 8. 2018, Brno – Hrad Špilberk (Muzeum města Brna) a Vila Tugendhat

Moderní architektura v meziválečném Československu bude poprvé představena prostřednictvím fotografií Rudolfa Sandala ml. ze sbírek Muzea města Brna. U příležitosti 100. výročí vzniku republiky tyto unikátní snímky přiblíží avantgardní architekturu Československa, např. Moravskou banku v Brně nebo koupaliště Zelená žába v Trenčianských Teplicích. Výstavu doprovodí i menší expozice ve vile Tugendhat, k jejíž slávě přispěly právě i Sandalovy fotografie.
www.spilberk.cz, www.tugendhat.eu 

Zapomenuté Srbsko
1. 6. - 16. 9. 2018, Hodonín – Masarykovo muzeum

Výstava se tematicky připojuje k oslavám stého výročí vzniku Československa a je součástí 5. Dnů slovanské kultury 2018. Připomíná historické vazby a události v dějinách českého národa a Srbů od středověku po současnost. Důraz je kladen na osobnost T. G. Masaryka, pro kterého bylo Srbsko vzorem v boji za svou samostatnost, ukazuje i důležitou roli Srbska v letech 1938 a 1968.
www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin  

Století to letí
15. 6. 2018, Mikulčice – Slovanské hradiště (Památník písemnictví na Moravě)

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen vítězům XII. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy na téma „Století to letí“. Zahájení ve 13:00 hod.
http://rajhrad.muzeumbrnenska.cz 

Veteranfest
30. 6. 2018, Slavkov u Brna – areál zámeckého parku

Prvorepubliková atmosféra, stovky krásných vozidel, ženy v dobových kostýmech a bohatý doprovodný program nejen pro milovníky historie, ale pro celou rodinu, slibují jistě nezapomenutelný zážitek. Akce navazuje na tradiční setkání historických automobilů v nádherném parku slavkovského zámku, které se řadí k největším a nejkrásnějším tohoto druhu ve střední Evropě.
www.zamek-slavkov.cz/kalendar-akci/icalrepeat.detail/2018/06/30/879/-/veteranfest 

Vznik samostatného Československa
6. 9. – 9. 12. 2018, Boskovice – Muzeum regionu Boskovicka

Výstava přiblíží okolnosti rozpadu Rakousko-Uherska a vznik Československa s důrazem na soudobé dění v regionu Boskovicka.
www.muzeum-boskovicka.cz 

Firma Mořic Fuhrmann 1918–1948
6. 9. – 31. 12. 2018, Brno – Galerie celnice v areálu Vily Löw-Beer (Muzeum Brněnska)

Rozvoj textilního průmyslu výrazně ovlivnil podobu moravského zemského hlavního města v meziválečném období. Výstava se bude věnovat firmě Mořic Fuhrmann v kontextu let 1918, 1938 a 1948. Představí návštěvníkům historii tohoto podniku na koberce a plyše a nastíní výzvy, kterým museli němečtí židovští podnikatelé čelit po vzniku Československé republiky. Výstava představí veřejnosti původní i nynější podobu vlnařské továrny i osudy rodiny, která ji vlastnila.
http://loew-beer.muzeumbrnenska.cz 

1917 a 1918: Stoletá vzpomínka na konec Velké války a vznik Československé republiky
7. 9. – 16. 11. 2018, Znojmo – Minoritský klášter
Výstava připomene klíčové události dvou závěrečných let Velké války v Evropě a na Znojemsku. Výstavu doplňují exponáty vojenské výzbroje i výstroje, polní pošta, zápisky vojáků, rodáků ze Znojemska, mapy, odznaky a vojenská vyznamenání.
www.muzeumznojmo.cz 

10 x 10 let republiky na Blanensku
od 7. 9. 2018, Blansko – Muzeum Blanenska

Výstava ke 100. výročí vzniku republiky, pořádaná ve spolupráci s městem Blanskem, Galerií města Blanska a Státním okresním archivem Blansko. Slavnostní zahájení výstavy 7. 9. 2018, termín ukončení výstavy bude upřesněn.
www.muzeum-blanenska.cz 

Konference „10 x 10 let republiky na Blanensku“
14. 9. 2018, Blansko – Zámek

Vědecká konference připravená ve spolupráci s Muzeem regionu Boskovicka a Státním okresním archivem Blansko. Akce je součástí Blanenských zámeckých dnů 14.-16. 9. 2018.
www.muzeum-blanenska.cz

Pomníky T. G. M. na Hodonínsku
14. 9. - 11. 11. 2018, Hodonín – Masarykovo muzeum

Na dobových i současných fotografiích výstava přibližuje osudy pomníků věnovaných prvnímu československému prezidentu T. G. Masarykovi v okrese Hodonín. Prostor je ponechán i trojrozměrným předmětům připomínající Masarykovu osobnost. Součástí výstavy jsou také osobní předměty TGM.
www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin 

Oslavy vzniku ČSR a Masarykovský seminář (Sál Evropa) 
září 2018, Hodonín – Masarykovo muzeum 
Dvoudenní odborná konference připravovaná ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd České republiky.
www.masaryk.info 

Jak se poznávali: moravsko-slovenské vztahy v letech 1848-1918/19
18. 10. 2018 – 30. 6. 2019, Brno - Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác

Výstava Historického oddělení MZM by měla přiblížit historické a kulturní vazby Moravy a Slovenska již od revolučních let 1848/49, ale důraz bude položen na období 2. pol. 19. stol. a poč. 20. stol., kdy vzájemné vazby zesílily a směřovaly k národnostnímu sblížení a posléze k vytvoření společného státu.
www.mzm.cz

Tradiční kultura – výkladní skříň státu
18. 10. 2018 – 30. 6. 2019, Brno - Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác

Výstava zachytí projevy tradiční kultury v roli politického symbolu, a to ve dvou rovinách. 1. Vliv zásadních společenských změn včetně války na proměnu oděvu – městský oděv napříč sociálním spektrem, interakce s tradičním oděvem na venkově (včetně doplňků, galanterie, vynálezy v oděvním průmyslu). 2. Projekce tradiční kultury do života společnosti po roce 2018 a dále, kdy jsou její projevy použity jako symboly politické reprezentace (např. svéráz, „kult“ T. G. Masaryka, propagační grafika 50.–70. let 20. století).
www.mzm.cz

Máme republiku!
19. 10. 2018 - leden 2019, Hodonín – Masarykovo muzeum
Výstava je věnována stému výročí vzniku Československa. Pomocí dobových písemných materiálů, fotografií a trojrozměrných předmětů přibližuje nejen významné historické okamžiky, ale i každodenní radosti a starosti v životě obyvatel města Hodonína v roce 1918.
www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin

Průmysl na Moravě 1918
22. 10. 2018 – 28. 4. 2019, Brno - Technické muzeum 

Čechy a Morava patřily k průmyslově nejvyspělejším oblastem Rakouska-Uherska. Mnohé tehdejší podniky pracují dodnes, z jiných můžeme vidět jen torza. Výstava chce ukázat situaci průmyslu na Moravě ke konci monarchie a pak i změny, které přinesl vznik nového státu – Československa. Budou zde představeny nejdůležitější průmyslové oblasti Moravy, významná průmyslová odvětví, a také konkrétní osoby a firmy, které se o rozmach průmyslu zasloužily.
www.technicalmuseum.cz/akce/republika100

Slavnostní podvečer k 100. výročí vyhlášení ČSR
24. 10. 2018, Rajhrad – Památník písemnictví na Moravě (Muzeum Brněnska)

Zahájení v 15.00 hodin.
http://rajhrad.muzeumbrnenska.cz 

Vlajky vlajte! Státní symboly včera a dnes
24. 10. 2018 – 10. 3. 2019, Rajhrad – Památník písemnictví na Moravě (Muzeum Brněnska)

Výstava nabídne řadu podnětů k zamyšlení o často problematickém vztahu spoluobčanů k oficiálním státním symbolům. Vedle zachycení jejich historického vývoje a proměn, včetně problematiky symbolů zemských a moravských, dostane prostor také současné slovenské umění, inspirované československou státní vlajkou.
http://rajhrad.muzeumbrnenska.cz 

Sochař a legionář Rudolf Březa 
25. 10. 2018 – 6. 1. 2019, Prace – Památník Mohyla míru (Muzeum Brněnska)
Výstava ke 100. výročí oficiálního uznání československých legií ve francouzském Darney představí život a dílo Rudolfa Březy. Tento akademický sochař se jako člen 7. zdravotního oddílu 7. československé divize italské, jejíž příslušníci byli převážně legionáři, účastnil bojů o Slovensko. Březa vytvořil znak Československých legií, řadu pamětních medailí vojenských pluků a mnoho pomníků či bust významných osobností. Osobně se znal s Milanem Rastislavem Štefánikem a roku 1919 sejmul jeho posmrtnou masku, jež bude na výstavě ke zhlédnutí. 
http://mohylamiru.muzeumbrnenska.cz 

Bouře v srdci Evropy 
27. 10. 2018, Prace – Památník Mohyla míru (Muzeum Brněnska)
Komponovaný pořad ke 100. výročí vzniku Československa zakončený ohňostrojem.
http://mohylamiru.muzeumbrnenska.cz 

První světová válka – rok 1918
28. 10. 2018 – 20. 1. 2019, Předklášteří – Podhorácké muzeum (Muzeum Brněnska)

Výstava bude závěrečnou akcí čtyřletého dokumentačního a výstavního projektu Velká válka 1914–1918, kterým si Podhorácké muzeum připomíná 100. výročí první světové války. Bude věnována vojenským operacím posledního válečného roku, politické situaci vyúsťující do vyhlášení samostatného československého státu a prvním dnům mladé republiky. Informace všeobecného charakteru budou prezentovány na konkrétním prostředí města Tišnova a obcí jeho politického okresu.
http://predklasteri.muzeumbrnenska.cz 

Česko-slovenská výstava 1918-2018 
28. 10. 2018 – 31. 10. 2019, Brno – Moravské zemské muzeum 
Nová dlouhodobá expozice věnovaná historickým, společenským a kulturním vazbám Moravy a Slovenska v 19. a 20. století. Pozornost bude věnována průnikům mezi oběma zeměmi v cestách za vzděláním, migraci obyvatel a osobností z důvodů politických, náboženských a pracovních, vzájemnému působení osobností v oblasti kultury, umění, literatury, hudby, ale i vzájemné ovlivňování v procesu národní identity. Připomenuty budou události revolučních let 1848/49, kdy z Moravy směřovaly výpravy slovenských dobrovolníků na Slovensko proti Maďarům, zesilující proud slovenské mládeže na Moravu za účelem získání vzdělání po zrušení slovenských gymnázií, nebo uplatnění českého kapitálu na Slovensku. Nebudou chybět ani zahraniční akce čs. odboje, vyhlášení společného státu či proces postupného obsazování i připojování Slovenska za účasti čs. dobrovolníků a armády. 
www.mzm.cz 

Očima ženy – Osudové i všední dny stoleté republiky v životě žen
31. 10. 2018 – 10. 3. 2019, Muzeum ve Šlapanicích (Muzeum Brněnska)

Jak se změnil život českých žen za posledních sto let? Výstava mapuje proměny každodennosti, módu, ale i hnutí za rovnoprávnost či ženské spolky a organizace. Všímá si také dopadu tzv. velkých dějin na osudy slavných i širší veřejnosti méně známých žen. Doplněno četnými doprovodnými akcemi – přednášky, workshopy, prezentace dobové módy aj.
http://slapanice.muzeumbrnenska.cz 

Janáček Brno 2018 – 6. ročník Mezinárodního operního a hudebního festivalu
17. 11. – 5. 12. 2018, Brno
Program festivalu Janáček Brno 2018 je věnován 100. výročí vzniku Československé republiky. Uvedeno bude kompletní jevištní dílo Leoše Janáčka v inscenacích světových tvůrců, jako jsou Ivo van Hove, Robert Carsen, Kornel Mundruczó či Alvis Hermanis. Za dirigentským pultem se objeví Tomáš Hanus, Tomáš Netopil či Marko Ivanović. Dramaturgie koncertní řady představuje orchestrální a komorní koncerty, koncertní provedení opery, sólové a pěvecké recitály a koncert sborový. To vše v programu, který zahrnuje celkem patnáct koncertů s vynikajícími interprety jako Thomas Adès, Jan Jiraský, Martin Kasík, Jitka Čechová, Simona Houda-Šaturová či Haasovo kvarteto.
www.janacek-brno.cz 

Život v měšťanské domácnosti po první světové válce
25. 11. 2018 – 10. 3. 2019, Předklášteří – Podhorácké muzeum (Muzeum Brněnska)

Pohled do domácnosti vlivné měšťanské rodiny v Tišnově zasažené politickými událostmi po skončení první světové války.
http://predklasteri.muzeumbrnenska.cz 

Šlapanické Vánoce za tatíčka Masaryka
2. 12. 2018, Muzeum ve Šlapanicích (Muzeum Brněnska)

Interaktivní vánoční dílna pro rodiny s dětmi zavede návštěvníky zpět do časů první republiky.
http://slapanice.muzeumbrnenska.cz


Prvorepublikové a swingové plesy a taneční akce:
13. 1. 2018 Ples SNK Němčičky – 8. formálně neformální ples ve stylu Velký Gatsby, 20.-30. léta (Němčičky – Kulturní dům)
19. 1. 2018 Dobový ples První republika a Protektorát B&M (Kyjov – Městské kulturní středisko)
20. 1. 2018 Jazzfest Znojmo – Swingová tančírna s Django Jet (Nový Šaldorf – obecní sál)
27. 1. 2018 Reprezentační ples města Mikulov – ve stylu První republiky (Zámek Mikulov)
27. 1. 2018 Ples v rytmu swingu (Dubňany – Kulturní dům)
17. 2. 2018 Charitativní swingový ples (Rosice – Kulturní dům Cristal)
18. 8. 2018 Swing na Vinařském dvoře (Němčičky – Vinařský dvůr) 


OBJEKTY (výběr)

Výstaviště Brno
Stavba areálu započala roku 1927 a trvala 14 měsíců. Architektonická koncepce vycházela z vítězného soutěžního návrhu pražského architekta Josefa Kalouse z roku 1924. Provoz výstaviště byl zahájen 26. května 1928 akcí s názvem „Výstava soudobé kultury v Československu“ (právě u příležitosti 10. výročí vzniku Československé republiky). Rozsáhlou průmyslovou výstavu inicioval a v následujícím roce si 31. srpna 1929 prohlédl také prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Brno ve výstavišti o rozloze 360 000 m² (plocha v pavilonech přes 30 000 m²) získalo jeden z nejvýznamnějších funkcionalistických stavebních komplexů své doby. Jednotlivé pavilony byly dílem známých architektů – například čelní český architekt Bohuslav Fuchs navrhl hned několik pavilonů, zachoval se z nich jediný, pavilon města Brna, dnes známý jako budova výstavní pošty – tento pavilon je jedním z nejdůležitějších a nejznámějších děl české moderní architektury ve světovém kontextu.
V době německé okupace výstavní areál využívala německá armáda. Na konci 2. světové války byl areál těžce poškozen, takže se uvažovalo o jeho zrušení. Ale roku 1947 byla zahájena obnova, na které se brigádnicky podílelo mnoho dobrovolníků z řad Brňanů. V roce 1959 se zde konal první mezinárodní strojírenský veletrh. V současnosti se zde koná průměrně 40 výstavních akcí do roka.
www.bvv.cz/veletrhy-brno/spolecnost/historie

Vila Tugendhat, Brno
Nejslavnější brněnská vila stojí ve čtvrti Černá Pole. Vila manželů Grety a Fritze Tugendhatových byla vybudována v letech 1929–1930 podle návrhu architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Poprvé v dějinách československé architektury byla v privátním domě užita ocelová nosná konstrukce založená na sloupech s půdorysem kříže. V interiérech jsou použity vzácné materiály, jako je onyx ze severního Maroka, italský travertin či dýhy z dřevin pocházejících z jihovýchodní Asie, například z palisandru, zebrana a makassarského ebenu. Zcela výjimečné je technické zázemí domu: teplovzdušné vytápění či elektrické spouštění oken. Vila je zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
V letech 2010–2012 prošla vila celkovou památkovou obnovou. Stavba i s přilehlou zahradou byly restaurovány do podoby v době jejich dokončení a interiéry zaplnily vedle dochovaných originálů také repliky původního mobiliáře. V suterénu je zpřístupněno technické zázemí vily (prostory vzduchotechniky, kotelna, strojovna, spouštění oken, prádelna, fotokomora i tzv. molová komora na uskladnění kožichů). Nachází se v něm také stálá expozice přibližující architekta, stavebníky a život rodiny do roku 1938 a prostor slouží i pro konání krátkodobých výstav, které je možné – stejně jako zahradu – navštívit v otvíracích hodinách vily bez předchozího objednání.
www.tugendhat.eu

Vila Stiassni, Brno
Skvostná funkcionalistická vila s tříhektarovou zahradou. Dům, který navrhl architekt Ernst Wiesner pro rodinu židovského textilního průmyslníka Alfreda Stiassniho, představuje jednu z nejvýznamnějších obytných staveb meziválečného období. Wiesner využil příkrý terén pozemku ve prospěch vily. Přízemí propojil s prostorem zahrady pomocí lodžie a obytných přírodních teras umístěných před jižním a východním průčelím. Rodina bydlela ve vile pouhých devět let, v roce 1938 odešla z obav před blížící se okupací do Londýna a později se přestěhovala do amerického Hollywoodu. Vila se po 2. světové válce, kdy byla sídlem gestapa, stala svědkem významných historických událostí, protože jako vládní vila sloužila reprezentativním účelům. Několikrát ji navštívil prezident Edvard Beneš, ubytován tu byl první indonéský prezident Sukarno, egyptský prezident Násir nebo kubánský vládce Fidel Castro.
Po rozsáhlé rekonstrukci byla pro veřejnost znovu otevřena v roce 2014. Dnes v areálu sídlí také Metodické centrum moderní architektury (MCMA), jehož cílem je zlepšit poznání, dokumentaci
a ochranu památek architektury 20. století.
www.vila-stiassni.cz

Hotel Avion Brno
Hotel Avion je vrcholným dílem meziválečné architektury nejen v rámci brněnského funkcionalismu. Je označován za jeden z neužších hotelových objektů v Evropě. Svým významem patří ke špičkovým příkladům evropské architektury 20. let 20. století. Původně hotel Kostelecký byl realizován v letech 1927–1928. Ve své době představoval prototyp moderního velkoměstského hotelu. Díky promyšlené konstrukci a neobvyklému využití prostoru na velmi úzké stavební parcele se stal inspirací pro stavby podobného typu – např. hotel Juliš v Praze od Pavla Janáka z roku 1933. V březnu 2018 by měla skončit generální rekonstrukce a hotel by měl opět přivítat hosty.
www.gotobrno.cz/misto/hotel-avion

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Jediná stálá expozice na Moravě věnovaná nejvýznamnějšímu hodonínskému rodáku, 1. českoslo-venskému prezidentu Tomáši Garrigue Masarykovi. Základním motivem expozice je cesta jeho celým životem. Doplnění tvoří tři krátké audiovizuální programy a závěrečný film. Část expozice je věnována i historii města Hodonína.
www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin

Muzeum Lednice dávná – expozice Jak se žilo za tatíčka Masaryka.

Soukromé muzeum, ve kterém se přenesete do minulosti a navštivíte Lednici v období První republiky. V expozici si můžete prohlédnout malou ukázku domácnosti městského typu, z níž vcházíte do ulice,
ve které nahlédnete do kavárny, holičství, četnické stanice, krejčovství či modiství. Když budete mít štěstí, uvidíte i ruční výrobu klobouků… Titulky novin a časopisů pročtete v trafice a při pohledu na reklamní plochu se třeba necháte zlákat pozvánkami do biografu… V samoobslužném ateliéru s nápaditými kulisami si budete moci pořídit originální fotografie na památku – pro tento účel jsou zde k zapůjčení také repliky dobových oděvů a doplňků z místního ateliéru Prvorepubliková móda. Nechybí ani drobné stylové suvenýry…
www.muzeum-lednice.czwww.prvorepublikova-moda.cz

Památník Leoše Janáčka v Brně
Pobočka Moravského zemského muzea v Brně, sídlo oddělení dějin hudby, představuje život a dílo významného hudebního skladatele Leoše Janáčka. Je umístěna u někdejší varhanické školy v zahradním domku, kde žil Leoš Janáček v letech 1910 až 1928. Zahrnuje původní Janáčkovu pracovnu s klavírem, v další části domku je moderní expozice, která podává základní textové a obrazové informace o životě skladatele a připomíná jeho nejznámější díla.
www.mzm.cz/pamatnik-leose-janacka


SOUTĚŽE

Vyhlášen 12. ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy – téma Století to letí
Skrytá paměť Moravy, literární soutěž pro mladé autory, zaštítěná Jihomoravským krajem, vstoupila do dvanáctého ročníku. Aktuální tvůrčí téma „Století to letí“ slavnostně představil 24. října 2017 v Památníku písemnictví na Moravě jihomoravský radní Ing. Tomáš Soukal. Původní prozaické soutěžní příspěvky mohou pisatelé ve věku 12-19 let zasílat do konce března 2018 na adresu Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad.
Organizátoři nejvýznamnější tuzemské literární soutěže pro mládež nabízejí zájemcům o aktivní tvorbu námět související s letošním státním jubileem. Soutěžící mohou inspirovat nejen historické události, kulturní počiny nebo společenské proměny, ale také jedinečné rodinné příběhy, spjaté s česko-slovenským stoletím.
V lednu až březnu roku 2018 ožijí školy, muzea nebo knihovny v řadě moravských měst „Krocením literární múzy“, tedy semináři tvůrčího psaní, organizovanými lektory Památníku. Zájemci o aktivní literární tvorbu v jejich průběhu nahlédnou do spisovatelského řemesla, vyzkoušejí si své schopnosti a dovednosti v tematických slohových cvičeních a také se dozvědí mnohé o metodách, jak psát.
Soutěž organizují Památník písemnictví na Moravě, který je součástí Muzea Brněnska a Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova muzea v Hodoníně. Právě národní kulturní památka Slovanské hradiště v Mikulčicích bude 15. června 2018 hostit vyhlášení vítězů, spojené s autorským čtením nejhodnotnějších prací. Ač má soutěž ve svém názvu „Moravu“, je určena dětem a mládeži z celé České republiky. V kategorii od 12 do 15 let mohou laureáti získat 1 000 až 3 000 Kč, v kategorii od 16 do 19 let obdrží vítěz šek na 6 000 Kč, za 2. místo 5 000 Kč a za 3. místo 4 000 Kč.
Informace o Skryté paměti Moravy i seminářích Krocení literární múzy naleznou zájemci na webových stránkách www.kr-jihomoravsky.cz , www.muzeumbrnenska.cz , www.masaryk.info.cz a na Facebooku Skrytá paměť Moravy.

Staňte se součástí výstavy ke 100 letům od založení Československa!

Národní muzeum a Slovenské národní muzeum pořádá k 100. výročí vzniku Československé republiky „Česko-slovenskou / Slovensko-českou výstavu“. V rámci této společné výstavy muzea vyhlásila jedinečnou soutěž pro veřejnost „Hledáme předmět s příběhem“. Cílem soutěže je objevit předměty a jejich zajímavé příběhy, které dokládají česko-slovenské vztahy. Výherci tak budou mít jedinečnou šanci vystavit unikátní předměty na výstavě v Bratislavě i v Praze a podělit se tak s návštěvníky o jejich zajímavé příběhy. Soutěžící se mohou těšit i na atraktivní ceny – VIP komentovanou prohlídku výstavy či další dárkové předměty. Soutěž probíhá až do 31. ledna 2018.
Jak se mohou Češi i Slováci do soutěže zapojit? Stačí zapátrat v šuplících a nalézt předmět dokládající česko-slovenské vztahy, který byl darován, přivezen z cest či je památkou na hezké chvíle nebo rodinného přítele. Není přitom důležité, jestli tvoří československé propojení daný předmět nebo osoba jeho vlastníka. Poté soutěžící umístí fotografii spolu s jejím stručným příběhem prostřednictvím formuláře na právě spuštěné webové stránky výstavy www.cesko-slovensko.eu , na kterých zájemci naleznou i pravidla soutěže. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez rozdílu věku.


(tisková zpráva Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, 10. 1. 2018, doplňováno)