Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Chráníme vaše osobní údaje

Pestrá paleta Lojzy Budíka

Od narození malíře a ilustrátora Aloise Budíka uplyne v roce 2018 sto třicet let. Jihomoravské muzeum ve Znojmě představí v Domě umění retrospektivní výstavu tohoto významného umělce působícího v regionu Podyjí. Výstavu, která bude zahájena v pátek 27. dubna a potrvá až do 27. června 2018, můžete zhlédnout ve výstavním sále v 1. patře Domu umění.

Lojza Budík patří k významným krajinářům jihozápadní Moravy, jeho díla jsou nejen esteticky hodnotná, ale zároveň představují významný historicko-dokumentační pramen poznání krajiny a sídel Znojemska a Třebíčska. Přes nedokončené akademické vzdělání je Budíkovo dílo dnes velmi ceněno.

Jaroslav Frecer, kurátor uměleckohistorických sbírek, ve kterých se také díla Lojzy Budíka nacházejí, seznamuje blíže s výstavou: „Stovkami výtvarných děl zanechal Budík nesmazatelnou stopu v soukromých i muzejních sbírkách. To dokládá i sama tato výstava prezentující kolekce Budíkových děl z Jihomoravského muzea ve Znojmě, Regionálního muzea v Třebíči, Muzea Vyškovska (Bučovice) a v neposlední řadě také ze soukromých sbírek.“

Výstavu „Pestrá paleta Lojzy Budíka“ můžete navštívit v Domě umění na Masarykově náměstí ve Znojmě od 27. dubna do 27. června 2018 ve výstavním sále v 1. patře v době od 9,00 do 17,00 hodin ve dnech úterý až sobota (polední pauza 11,30-12,00 hodin) a v neděle od 14,00 do 17,00 hodin.

Více o malíři A. Budíkovi: zde

Další informace:
Jaroslav Frecer, kurátor výstavy a uměleckohistorických sbírek, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, frecer@muzeumznojmo.cz,
Renata Hurníková, public relations, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, propagace@muzeumznojmo.cz,