Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Chráníme vaše osobní údaje

Vzhledem k opatřením přijatým vládou ČR k nákaze Covid-19 prosíme všechny zájemce o akce a aktivity, aby se před jejich návštěvou informovali u organizátorů o možných změnách v programu či dostupnostech.

Vzniká Živé Ekomuzeum - Cesta do udržitelné budoucnosti

Živé Ekomuzeum je inspirativní projekt sdružení Ekovesnice, který se nachází v nádherných lesích Bílých Karpat, na pomezí České a Slovenské republiky. Jde o projekt nového centra spolupráce s dílnami, ubytováním i veřejnými prostory pro výměnu a sdílení zkušeností. Ekomuzeum chce vytvořit prostor pro mladé rodiny s dětmi, pro vzdělávání dětí i dospělých, pro mladé páry, pro řemeslníky, milovníky přírody, ale také řemeslníky, projektanty nebo architekty. Prostor, kde můžete osobnostně růst, zažít jiný způsob života a stravování. Prostřednictvím tvořivých dílen v sobě probudit kreativitu a zručnost. Dětem chce ukázat cestu z virtuálního prostředí a seznámit je s krásami toho, co nám nabízí příroda, umění, řemesla. Je to smysluplný projekt, který přináší návrat k tradičním hodnotám, řemeslu, lidskému soužití, šetrnému hospodaření i respektu k přírodě.

Ekovesnice z.s. spustila nový projekt „Živé Ekomuzeum - cesta do udržitelné budoucnosti“ na crowdfundingovém portálu startovač.cz, který potrvá do 16. února 2018. Cílem sbírky je vybrat prostředky na Živé Ekomuzeum, epicentrum přírodních staveb, řemesel a vzdělávání. Podpořit tento unikátní projekt tak může každý - https://www.startovac.cz/projekty/zive-ekomuzeum . Ekovesnice z.s. a Živé Ekomuzeum předem děkuj za každý příspěvek.

Stroj času
Vybrané prostředky ze sbírky budou použity na obnovu staršího objektu s kapacitou 40 lůžek a halou o 100 m². Objekt bude rekonstruován v přírodním duchu a s přírodními materiály, kdy jednotlivé místnosti budou tematicky pojaté z různých časových období, s ukázkou, jak se dříve žilo, jedlo, pracovalo. Ekomuzeum bude nabízet nejen ubytování, relaxaci a oddych v krásném prostředí, ale také inspiraci a informace o tom, jak si postavit zdravý domov, dílny, řemesla, semináře osobního rozvoje a vzdělávání. Bude se věnovat tématům zdravého bydlení i žití, soběstačnosti, udržitelného rozvoje, permakultury, šetrného hospodaření, ekologie. Chce propojovat tradici, konvenční a přírodní stavitelství, moderní technologie a vědomosti s omezením plýtvání. Porovnat žití v historii a dnes a ukázat možnou cestu do trvale udržitelné budoucnosti. Vytváří prostor pro řemeslníky, architekty, projektanty, kteří zde budou moci tvořit, budovat, být v centru dění, zároveň to bude prostor pro prezentaci a propagacijejich práce. Školám a školkám nabídne různé kurzy, zážitky, kontakt s přírodou, zábavu. Mladým párům nabídne inspirace duchem přírodního domova, řemesel a soběstačnosti.

Na jednom místě najdete nejen inspiraci a kontakty, ale i praktické ukázky a možnost učit se od šikovných řemeslníků a odborníků. Kdokoliv bude moci přijet a učit se řemesla tím, že si sám vyrobí nebo opraví pod odborným dohledem své vlastní vybavení, stůl, židli, postel, kuchyň. Budeme se učit umělecké recyklaci starého nábytku, ale i výrobě nového. Můžete tak najít inspiraci pro své budoucí směřování, naučit se novou dovednost nebo nějaké řemeslo, ruční výrobu, umění. Nebo se jen inspirovat pro svůj zdravější život i spolužití v komunitě.

Přírodní ubytování a jiné odměny
Jako odměnu pro podporovatele projektu nabízí zajímavé dárky, jako třeba vyzkoušet si přírodní bydlení, pobyt ve tmě, kurzy a workshopy přírodního stavitelství v nedaleké Eko-osadě. Vyzkoušejte si na vlastní kůži pobyt v některém z přírodních domečků s poetickými názvy Pohádkové srdce, Hříbek, Čarovný příběh Hobita nebo v jurtě Harmonie. Vybrat si můžete i z menších dárků, jako je kniha, tričko nebo dílna. Investorům a firmám nabízí ekodluhopisy s platností na dva roky s nabídkou pobytů, školení, pronájmu nebo prostoru pro propagaci.

Eko-osada Vrbovce
Projekt navazuje na úspěšně dokončený projekt Eko-osady, která je od Ekomuzea vzdálená jen 9 km. Domečky a celá Eko-osada Vrbovce, jako zdroj inspirace pro další, byla postavena za minimum peněz za pomoci řady nadšenců, studentů a dobrovolníků EDS - Erasmus+ a Školy přírodního stavitelství. Nyní domky slouží na prohlídky i vyzkoušení přírodního ubytování. V osadě je možné vidět také aquaponii, biomilíř, solární sušičky a větrání, vyrábění elektřiny z tepla kamen, mobilní domy, permakulturu a další užitečné vynálezy. Ekovesnice se věnuje již 8 let také teoretické i praktické výuce přírodního stavitelství, a to nejen přímo v osadě, ale i po dalších místech České a Slovenské republiky. Vzhledem k tomu, že kapacita pro bydlení i aktivity v osadě je omezená, spolek se rozhodl nově realizovat projekt Živého Ekomuzea, aby mohli šířit informace většímu počtu lidí i například do škol.

Prezentace Eko-osady na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MvDLpPDbOdE&t= 

Další informace: http://ziveekomuzeum.cz, https://www.youtube.com/watch?v=524oYsGDTqQ