Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Chráníme vaše osobní údaje

Obec Kunčina Ves Kunčina Ves 40, 679 71 Lysice

Popis

HISTORIE OBCE KUNČINA VES Obec Kunčina Ves leží na Českomoravské vysočině pod kopcem Babylon, 7 km západně od Lysic. Rozkládá se po obou březích potoka Býkovka, který v obci pramení a později se vlévá do řeky Svitavy. Obec má nadmořskou výšku 580m a rozloha jejího katastrálního území je 528 ha., z toho 333 ha. tvoří les. Současný počet trvale žijících obyvatel je 49. Vznik obce lze předpokládat ve 13 století, kdy byla v držení pánů z Lomnice. První písemná zmínka je datována rokem 1392, kdy byla část obce, včetně poddaných i pozemků prodána a připadla pod panství Lysické. Teprve roku 1658 koupil lomnický díl hrabě František Leopold z Náchoda, vlastník lysického panství. Ten zde vystavěl dvůr a v obci se usazovalo více lidí. V té době byl také změněn název obce na Kunčinov a obec se postupně zvětšovala. V roce 1900 zde bylo 36 domů a 313 obyvatel. V roce 1925 se obec vrátila ke svému původnímu názvu - Kunčina Ves. Posledním majitelem lysického panství a tím i obce, byl rod Dubských z Třebomyslic, až do roku 1945. Děti dříve chodily do školy v sousedním Bedřichově. V roce 1939 byla za velkého přispění hraběte Dubského vybudována škola ze stávajícího stavení, tu navštěvovaly děti i z blízkého Kozárova. Škola sloužila do roku1969 a později, v roce 1976 byla přestavěna na kulturní sál a obecní úřad. Nyní zdejší dětí dojíždí do školy v Lysicích. V současné době je v obci 39 domů, z nichž je 23 trvale obydleno, ostatní slouží pro rekreaci. V obci není žádná možnost zaměstnání a lidé dojíždí do blízkých měst. Převážnou část obyvatel však tvoří senioři. Na návsi stojí malá kaplička, zasvěcená svatému Cyrilu a Metodějovi, kdy se koná v obci mše svatá a pouť. V roce 1971 byl svépomocí občanů ulit v sousední obci - Kozárově zvon o váze 67 kg. Působí zde rovněž Sbor dobrovolných hasičů, založený v roce 1912, ten si vybudoval požární zbrojnici v roce 1927. Obec je součástí přírodního parku Lysicko, který byl zřízen v r. 1994. Krajem probíhají turistické značky: červená - Lomnice - Lysice a žlutá - Černá Hora - Bedřichov. Obcí je rovněž vedena cyklostezka č. 5144: Kunštát - Lysice. Na kopci Babylon - (n.m. 656 m) je na věži vysílače telefonní sítě veřejně přístupná rozhledna. V nejbližším okolí je možno navštívit zámky Lysice a nyní i nově zpřístupněný Kunštát, rodiště Jiříka z Poděbrad - Kunštátu a uměle vytesanou „Jeskyni Blanických rytířů „ v Rudce.

Podrobné informace

Kontaktní osoba Radoslav Jež
Telefon 516 473 140
Mobil 773 925 784
E-mail
Web http://www.kuncinaves.cz
Otevírací doba úřední hodiny:
každý sudý pátek: 17:30 - 18:00
Bezbariérový přístup Ne

Hotel Lysice

Adresa

Nám. Osvobození 145, Lysice, 679 71

Telefon

516472200, 725396424

Web

http://hotellysice.cz

2.714 km

Hotel a restaurace Lidový dům

Adresa

nám. Osvobození 145, 679 71 Lysice

Telefon

+ 420 725 396 424

Web

http://lidovydumlysice.cz/

2.719 km

Ubytování u Zuzky

Adresa

Žerůtská 440, Lysice, 67971

Telefon

604755655

2.849 km

Penzion U Zámku

Adresa

Fr. Halase 135, Kunštát, 67972

Telefon

778 809 987

4.296 km

Penzion a Restaurace "U Zámku"

Adresa

Fr. Halase 135, Kunštát, 67972

Telefon

516462022, 603864172

Web

http://www.penzionuzamku.eu/

4.296 km

U bílého kříže

Adresa

Nová 298, Kunštát, 67972

Telefon

602 417 180

Web

http://www.ubytovanikunstat.cz

4.37 km
812 m
1.101 km
1.921 km
2.525 km

Lysické koupaliště

Koupaliště se nachází na západním okraji obce v bezprostřední blízkosti

Adresa

Zámecká, 679 71 Lysice, Česká republika

Kunčina Ves 40, 679 71 Lysice