Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Chráníme vaše osobní údaje

Obec Nýrov Nýrov 56, 679 72 Kunštát

Popis

Nýrov je vesnice na ležící východních výběžcích Českomoravské vrchoviny mezi městy Kunštát a Letovice v nadmořské výšce asi 500 m. Sestává ze dvou částí původní vsi (nýrov, Nérov, dědina) usazené v mírném dolíku a části vzniklé na planině v sousedství bývalého hospodářského dvora (Nýrovec, Nérovce) Z katastru o výměře 917 ha je více jak 600 ha lesa, který odděluje vesnici od okolních sídel.    V obci trvale žije 224 obyvatel, valná většina z  85 domů je celý rok obydlena. Stále se učí v jednotřídní škole, funguje obchod s potravinami a hospoda. Čtvrt století slouží vodovod, od nedávna rozvod plynu, modernizována je i telefonní síť. Ještě dokončit opravu těch hrozných místních komunikací ! Dále do školy, k lékaři a na větší nákupy se jezdí do Kunštátu a Letovic (cca 5 km), dopravní spojení je v týdnu přijatelné, o  víkendech téměř žádné. Většina obyvatel za prací dojíždí, zemědělské družstvo, jediný podnik se sídlem v obci, již téměř místní nezaměstnává. Nýrov, dříve Nejrov, či Nérov, je připomínán poprvé v listině z roku 1368, a to jako součást tzv. sebranického zboží pánů z Boskovic. Osídlení bude patrně starší, o čemž svědčí pozůstatky hradiště či hrádku, dosud neurčeného stáří, nacházejícího se v lokalitě Hradisko asi 1,5 km jihovýchodně od obce, podle některých pramenů až pravěkého původu. Vlastníky a osudy Nýrov většinou sdílel společně nejprve se Sebranicemi, do jejichž farnosti patřil a stále patří, od roku 1549 pak s Kunštátem, jehož majitelé, páni z Hardeka, jej přičlenili ke svému panství. Podle dochovaných pramenů měla obec po třicetileté válce 12 domů, z toho byly tři pusté, zanikla i vesnice Habrov, ležící na dnešním nýrovském katastru. V roce 1790 již bylo domů 30 a obyvatel 181 a v roce 1900 32 domů a 230 obyvatel. Po dlouhá staletí se většina tehdejších obyvatel živila prací na polích a v lesích, ať již na vlastním hospodářství, či na panském velkostatku, kterému patřila více než třetina zemědělské půdy v obci a téměř veškeré lesy. Až dvacáté století přineslo obci určitý rozvoj. V roce 1908 byla v obci postavena základní škola, o šest let později vybudována silnice, která spojila Nýrov s Kunštátem a Letovicemi. Po první světové válce je rozdělena mezi zájemce zemědělská půda velkostatku i samotná budova dvora. Občané na ochranu svého majetku zakládají hasičský sbor, jediný spolek přetrvávající a fungující až do dnešních časů. V třicátých letech je přivedena elektřina z elektrárny ve Zboňku. S rozvojem průmyslu odcházeli někteří obyvatelé pracovat do textilních a strojních továren, zvláště v Letovicích a Svitávce. Za druhé světové války operovali na území obce příslušníci partyzánských jednotek, při obraně svého úkrytu v lednu 1945 čtyři z nich zahynuli. Za spolupráci s partyzány byli zatčeni a gestapem popraveni dva nýrovští občané. Hned po válce je v katastru obce otevřen důl na žáruvzdorný jíl, předchůdce dnešní pískovny. Po převzetí moci komunisty v roce 1948 ztrácí obce, tedy i Nýrov, část své samostatnosti, o pár let později ještě výrazněji ovlivní život obce kolektivizace. Těm hospodářům, kteří nebyli ochotni vstoupit do družstva, byl majetek přímo zabaven, zbytek zemědělců se přizpůsobil, nebo odešel pracovat jinam. Postupně nachází v průmyslových závodech v okolí práci většina obyvatel. Během určitého „oteplení“ na konci šedesátých a počátkem sedmdesátých let se v obci staví nové rodinné domky, nový obchod, hospoda a kulturní dům, je vybudována kanalizace a vodovod. Tehdejší zemědělské družstvo postavilo nové objekty kanceláře, dílen a skladů, staví se spojovací silnice do Sebranic. Obec má v té době 61 trvale obydlených domů a 254 obyvatel. V období normalizace a velkého slučování koncem let sedmdesátých ztrácí Nýrov zcela svou samostatnost a je přičleněn ke „střediskové obci“ Kunštát. Z vesnice stále více odcházejí lidé, je zavřena škola.... Nový impuls přinesl rok 1989. Občané se v referendu vyslovili pro samostatnost Nýrova a volí si samosprávu. Obec získává zpět svůj historický majetek, škola se opět otevírá. Je zpracován územní plán obce a program obnovy vesnice, podle nich se postupně se uskutečňují některé drobnější investiční akce, připravuje se výstavba plynovodu, dokončeného až v roce 2000. Zatím se sice nestaví nové domy, i když je určena lokalita pro jejich výstavbu, ale starší se pilně rekonstruují. Připravují se další projekty zaměřené na obnovu životního a krajinného prostředí, i když je v tomto ohledu v obci situace poměrně příznivá. Do třetího tisíciletí vstupuje tedy Nýrov jako vesnice malá, ale žijící. Hradisko: Hradisko je ostrožna nad údolím Nýrovského potoka asi 1,5 km jihovýchodně od obce. Na ní jsou zachovány zbytky valů, podle části odborníků až pravěkého původu, spíše se ale jedná o základy hrádku stavěného při kolonizace podhůří Vysočiny ve 13. století. Archeologický průzkum zde totiž nebyl proveden, takže nelze určit přesněji stáří lokality. Přestože stavba zůstala nedokončena, ani uplynulá staletí nedokázala zahladit mohutné příkopy. Lidová pověst praví, že zde bylo slovanské hradiště, které mělo střežit stezku údolím potoka dále na Vysočinu a do Čech, aby tudy mohli bezpečně projít Konstantin s Medodějem na cestě do Prahy. V současnosti je kopec částečně odlesněn, takže je z něj pěkný výhled na Sebranice a údolí řeky Svitavy. Na Hradisko vede od zastávky autobusu v Nýrově zelená turistická značka ( cíl se skrývá pod šifrou Strážný ). Cestou, v lese pod hradištěm, lze odbočit k partyzánské zemljance, kde byl v 70. letech minulého století vybudován a v roce 2001 obcí opraven, památníček odboje. Co tedy lze vidět zajímavého ? Hradisko je ostrožna nad údolím Nýrovského potoka asi 1,5 km jihovýchodně od obce. Na ní jsou zachovány zbytky valů, podle některých odborníků pravěkého původu, pravděpodobnější je však verze, že to jsou základy nedostavěného hrádku z 13. století. Přesto ani uplynulá staletí nedokázala zahladit mohutné příkopy. V současnosti je kopec částečně odlesněn, takže je z něj pěkný výhled na Sebranice a údolí řeky Svitavy. Na Hradisko vede od autobusové zastávky v Nýrově zelená turistická značka ( cíl se skrývá pod šifrou Strážný ). Partyzánská zemljanka se nachází v lese pod hradištěm. Vede k ní odbočka z uvedené turistické značky. Na místě původního úkrytu části partyzánské skupiny Jermak, která byla v lednu roku 1945 zlikvidována gestapem, byl v 70. letech vybudován, a roce 2001 opraven, památníček odboje. V souvislosti s odbojem byli zatčeni a popraveni také dva nýrovští občané, jimž je věnována pamětní deska na místní škole. Skřib nebo také Křib, je kopec cca 1,5 km severozápadně od obce. jehož východní úbočí zabírá rozsáhlý pískovcový lom, nyní již částečně rekultivovaný. Pod vrcholkem kopce se také nachází starý lom na opuku, ve které se dosti často vyskytují zkamenělé otisky živočichů prahorního oceánu.

Podrobné informace

Kontaktní osoba Starosta Ivo Dvořáček
Telefon 516 475 749
Mobil 516474211
E-mail
Web http://www.nyrov.cz
Otevírací doba pátek 18°°- 19°° hod. – za letního času
pátek 17°°- 18°° hod. – po zbytek roku
Bezbariérový přístup Ano
Jazyk personálu český
Fax 516 475 749

Penzion Otevřená náruč

Adresa

Lhota 40, Letovice, 679 61

Telefon

723565554

Web

http://www.otevrena-naruc.com

1.266 km

Hotel Rudka

Adresa

Rudka 220, Kunštát, 679 72

Telefon

722947994, 539083405

Web

http://www.hotelrudka.cz

1.493 km

Penzion Na Podlesí

Adresa

Halasova 19, Letovice, 67961

Telefon

721 267 702

Web

http://www.penzion-na-podlesi.cz

1.552 km

Restaurace Teneritas

Adresa

náměstí Krále Jiřího 100, Kunštát, 679 72

Telefon

737 968 414

Web

http://www.panskydum-kunstat.cz

1.697 km

U bílého kříže

Adresa

Nová 298, Kunštát, 67972

Telefon

602 417 180

Web

http://www.ubytovanikunstat.cz

1.868 km

Domov mládeže Masarykovy střední školy Letovice

Adresa

Tyršova 8/489, Letovice, 679 61

Telefon

516474878, 777801170

Web

http://domovmladeze.webnode.cz

1.871 km
1.603 km

Karel Trubák, servis kol

Adresa

Kunštát, Palackého 213

Telefon

516462601

1.734 km

Městská sportovní hala Kunštát

V městské sportovní hale Kunštát naleznete posilovnu, gymnastický sál a m...

Adresa

Brněnská 471, 679 72 Kunštát

2.051 km

Letovice - Cykloprodejna Hynek

Prodej jízdních kol, sportovního oblečení, posilovacích strojů a sportovních potřeb. Zajišťujeme ...

Adresa

Cyklosport Hynek, Masarykovo nám.11, 679 61 Letovice

Telefon

516 474 913 (prodejna)

2.054 km

Vodní nádrž Letovice

Údolní vodní nádr...

Adresa

vodní nádrž Letovice, Česko

Telefon

+420 516 476 790 - TIC Letovice

2.227 km

Sportovní hala Letovice

Víceúčelová sportovní hala TJ Sokol Letovice s přilehlými volejbalovými kurty (včetně pláž...

Adresa

V Zahradách 1a, 679 61 Letovice

Telefon

+420 604 802 622

2.35 km
Nýrov 56, 679 72 Kunštát