Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Chráníme vaše osobní údaje

Hustopečsko Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Popis

Geograficky se jedná o území Dyjskosvrateckého úvalu v oblasti Novomlýnských nádrží a jižního okraje Ždánického lesa. Krajina se vyznačuje různorodou členitostí využívané ze 78% zemědělsky, 7% tvoří lesní plochy, 4% vodní plochy a 11% zástavba a ostatní plochy. Rovinný charakter v jižní části s nm. v. 170 - 200 m zahrnuje cca 1/3 území s deseti obcemi. Zde převažují zemědělské a vodní plochy. V severní části je území charakteristické výraznou členitostí od 206 m nm. obce Bořetice po nejvyšší vrchol „Přední kout“ v nm. v. 410 m převažují svažité zemědělské plochy a lesní plochy zastoupené listnatými a částečně smíšenými dřevinami. Výrazná členitost je rovněž v poloze obcí: Strachotín v nm. v. 171 m rozkládající se v rovině, přes v údolí schované Němčičky s nm. v. 272 m až po nejvýše položenou obec Vrbice situovanou na kopci s nm. v. 288 m. Území patří do oblasti nejstaršího osídlení. Stávající struktura osídlení vznikla v rozmezí počátku 13. až 15. století. V současnosti zde žije 36.015 obyvatel na ploše 27.416 ha. Charakter území profiloval způsob života obyvatel, který byl zaměřen především na zemědělskou výrobu, speciálně zaměřenou na vinařství a sadařství. Tato tradice se uchovává do dneška. Velkopavlovická vinařská oblast je obecně produkcí kvalitních vín. Intenzivnímu vinařství se věnují jak velkopěstitelé, tak velmi výrazně a dlouhodobě celá pokolení drobných pěstitelů. Výsledky prezentují v každé obci na každoročních „koštech“, které se staly tradiční kulturně společenskou událostí přístupnou pro kteréhokoliv návštěvníka dané obce.

Podrobné informace

Telefon 519 412 909
E-mail
Web http://www.hustopecsko.net
Možnost stravování Ano
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče