Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Chronimy twoje dane osobowe

Województwo Południowomorawskie

Województwo Południowomorawskie jest bez przesady skrzyżowaniem Europy. Od dawnych czasów na jego terenie przecinały się drogi łączące wschód z zachodem, północą i południem. Również dziś region ten kusi swoim położeniem na południowym wschodzie Republiki Czeskiej, na granicy z Unią Europejską. Oprócz zabytków historii i atrakcji przyrodniczych, z których niektóre są pod ochroną UNESCO, do Województwa Południowomorawskiego ściąga gości serdeczność i gościnność jego mieszkańców oraz ich duma z tego, że mieszkają w Południowych Morawach. Sam oceń, czy mają być z czego dumni.