Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Мы защищаем вашу личную информацию

Insignie a archiválie brněnských univerzit Moravské zemské muzeum MZM – Dietrichsteinský palác – Brno, Zelný trh

Культурные
16.11.2019 15:00
24.11.2019 15:00
neuvedeno

Описание

Этот текст был переведен с помощью Google Translate.

AKADEMICKÉ „KORUNOVAČNÍ“ KLENOTY PO TÉMĚŘ DVACETI LETECH ZNOVU K VIDĚNÍ!

Mimořádná pouze týdenní výstava rektorských a děkanských insignií a univerzitních archiválií i s originály exponátů. Návštěvníci v MZM uvidí majestátné taláry, žezla a řetězy rektorů a děkanů i další symboly 

a dokumenty jedné státní a pěti veřejných vysokých škol se sídlem v Brně:
– Vysoké učení technické v Brně (rok založení 1899)
– Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (1918)
– Masarykova univerzita (1919)
– Mendelova univerzita v Brně (1919)
– Janáčkova akademie múzických umění v Brně (1947)
– Univerzita obrany (1951)

Výstava bude doplněna insigniemi brněnských primátorů, symboly a historickými dokumenty města Brna, Jihomoravského kraje a dalších institucí.

Vstupní část expozice bude věnována 30. výročí od sametové revoluce (1989) a výročí 80 let od uzavření vysokých škol a potlačení studentských demonstrací v době protektorátu (1939).

Unikátní výstava navazuje na prezentační akce v letech 1994, 1999 a 2000, kdy byly insignie brněnských vysokých škol naposledy takto společně k vidění v rámci projektu „Brno – univerzitní město“.

Hlavními partnery a garanty jsou statutární město Brno, Jihomoravský kraj a brněnské univerzity. Výstavu realizují společnost SNIP & CO – hlavní producent a iniciátor dosavadních výstav a Moravské zemské muzeum – odborný garant a koproducent, za významné spolupráce všech šesti univerzit a dalších partnerů.


Více informací na www.brnouniverzitni.cz

Moravské zemské muzeum MZM – Dietrichsteinský palác – Brno, Zelný trh