Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Мы защищаем вашу личную информацию

Населенный пункт Přibice Přibice 691 24

Описание

Этот текст был переведен с помощью Google Translate.

Obec se rozkládá na terase nad řekou Jihlavou. V nivě najdeme zbytky lužních lesů, jinak v katastru převládá orná půda. Přibice leží ve staré sídelní oblasti na svahu nad levým břehem řeky Jihlavy. Zdejší území bylo osídleno už v paleolitu .Také další archeologické epochy až po dobu hradištní jsou doloženy jak v obci samotné, tak v okolí obce. Půdorys je situován, jak bylo řečeno, na levý břeh řeky. Jádro obce tvoří ulice, která je kolmá k silnici Vranovice-Pohořelice.V místě, kde se obě cesty spojují, je náves se školou a kostelem a obecním hostincem. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1222, kdy se ve vsi Briwiz připomíná kostel sv. Jana Křtitele. Ten byl pravděpodobně za tatarského vpádu zničen, takže jej olomoucký biskup Bruno musel v roce 1257 znovu vysvětit. V roce 132Z daroval král Jan Lucemburský vesnici brněnským johanitům, kteří zde měli od roku 1332 svoji komendu - sídlo komtura rytířského řádu. Johanité drželi Přibice až do roku 1520, kdy je získal Vilém z Pernštejna a spojil je natrvalo se statkem židlochovickým. Jeho součástí zůstaly až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. Od roku 1850 až do roku 1960 byly součástí soudního a v letech 1949-1960 i politického okresu Židlochovice, v roce 1960 byly připojeny k okresu Břeclav. Při reformě územního uspořádání v roce 2003 byly Přibice zařazeny pod pověřenou obec III.stupně – Pohořelice a v roce 2007 se staly spolu s okolními obcemi součástí okresu Brno-venkov. Obec byla často poničena válečnými událostmi. Zmiňovali jsme již vpád Tatarů ve čtyřicátých letech 13. století. Pravděpodobně tudy protáhla i vojska husitská, která snad měla poblíž svůj tábor, neboť ves bývala v minulosti jmenována také Přibice nad Táborem.Velmi těžce byla obec postižena událostmi třicetileté války, kdy byla poničena nejvíce z celého židlochovického panství. Podle písemných zpráv víme, že zde v roce 1619 drancovala Dampierrova vojska a v roce 1620 Poláci. Z původních 57 osazených gruntů po válce zbylo pouhých 9. Zpustlo a na katastru vsi nebylo obděláváno také 90 % půdy. Obnova vesnice pokračovala velmi pomalu a ještě po stu letech nebylo v Přibicích dosaženo předválečného počtu usedlých.V roce 1716 jich tu žilo jen 44. Až teprve v roce 1763 zde sčítací komisaři zjistili 57 selských a 9 podružských rodin s celkovým počtem 388 osob. Nejvíce lidí bylo v obci napočítáno v roce 1961, kdy zde žilo 1 310 obyvatel. Od té doby jejich počet neustále klesá a při posledním sčítání lidu roku 1991 tu bydlelo celkem 1010 občanů ve 302 trvale obydlených domech. Před pouhými deseti lety bylo ovšem ještě obydleno 314 domů. V roce 2007 žilo podle matiční evidence 1024 osob, nárůst počtu obyvatel tak nabral správný směr. Fara zde byla nepochybně už v první čtvrtině 13. století, i když první písemná zmínka o ní je až v roce 1257, kdy jí při konsekraci kostela biskup Bruno potvrdil desátky z celé řady okolních vsí. V období náboženské tolerance v 16. století byla fara obsazena protestantským knězem a v obci se dokonce usadili novokřtěnci, jejichž sídlo patřilo k tzv. "velkým sídlům“, u nichž byla zřízena i škola. Žili zde od roku 1565 až do nuceného odchodu z Moravy v roce 1622. Po třicetileté válce zůstala fara neobsazena a ves byla přifařena nejprve do Vranovic a poté do Pohořelic. Až roku 1775 tu byla zřízena lokální kuracie. Dnes je farnost spravována z Pohořelic a je součástí děkanství mikulovsko-pohořelického.

Подробная информация

Телефон 519 432 223
Сотовый 519 432 227
E-mail
Веб-сайт http://www.pribice.cz
Доступная среда для инвалидов Нет
Факс 519 432 284
Поделиться в facebook Поделиться в twitter

Погода

Открыть следующую страницу

Hotel Le Café

Адрес

Hybešova 981, Pohořelice, 691 23

Telefon

519 425 473

Web

http://www.lecafehotel.cz

2.379 km

Hotel Balaton

Адрес

Školní 436, Pohořelice, 691 23

Telefon

519424446, 602566343

Web

http://www.hotelbalaton.cz

2.419 km

Penzion In Vino

Адрес

Dvorní 1028, Pohořelice, 69123

Telefon

519 424 467, 733 124 610, 733 124 611

Web

http://penzioninvino.cz

2.593 km

Libor Gorčák

Адрес

Ivaň 294, 69123

Telefon

775304615

Web

http://www.rekreace-palava.info

2.724 km

Penzion Mahulka

Адрес

Ivaň 256, Ivaň, 691 23

Telefon

607231916, 519427765

Web

http://www.mahulka.cz

2.955 km

Hotel Žabčice

Адрес

Přísnotická 550, Žabčice, 66463

Telefon

778473150, 776177121

Web

http://www.hotel-zabcice.cz

3.116 km
1.449 km
1.515 km
2.262 km

Sportovní hala a venkovní sportoviště Pohořelice

Sportovní hala s fitness cetrem a biliárem. Areál venkovních sportovišť nabízí antukové hřiště, hřiš...

Адрес

Dlouhá 37, 691 23 Pohořelice

Telefon

519 425 338, 774 425 338

2.379 km

Hotel Le Café

Hotel LeCafé vám nabízí příjemnou rodinnou atmosférou, vstřícnou obsluhu a najdete jej přímo v sr...

Адрес

Hybešova 981, Pohořelice, 691 23

Telefon

519 425 473

2.419 km

Hotel Balaton

Для наших гостей мы предлагаем проживание в 20 номерах с собственной ванной комнатой, общей вместите...

Адрес

Školní 436, Pohořelice, 691 23

Telefon

519424446, 602566343

3.05 km

Многофункциональная площадка Ivaň

Víceúč...

Адрес

Ivaň 281, 691 23 Ivaň, Česko

Telefon

+420 519 427 422 - OÚ Ivaň

Přibice 691 24