Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Мы защищаем вашу личную информацию

Населенный пункт Mikulov Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov

Описание

Этот текст был переведен с помощью Google Translate.

Пограничный переход в Австрию, городская охраняемая зона памятников, центр виноделия. Доминантой города и окрестностей является барочный замок, построенный родом Дитрихштейнов. Его современный вид - это результат реконструкций после пожаров в 1718 году и в конце 2-ой мировой войны. Пожар уничтожил тогда художественное оформление и коллекции, собранные в замке. Самым известным владельцем замка был Франтишек, кардинал из Дитрихштейна, оломоуцкий епископ. В 1866 году здесь после сражения у Градца Кралове состоялись переговоры об австрийско-прусском перемирии. В замке находилась прусская главная ставка с прусским королём Вильгельмом I и Бисмарком. Сегодня в замке распологается региональный музея, экспозиция виноделия, гигантская бочка. Готическая призматическая городская башня, рядом с ней - барочный костёл св. Вацлава. На площади и рядом с ней находится ряд живописных ренессансных и барочных домов, отреставрированная усыпальница Дитрихштейнов. Кладбищенский костёл был построен на месте первоначальногo костёла св. Анны с лоретанской часовней, уничтоженного во время пожара в 1784 году. В открытой для посещений кладбищенской часовне погребены останки микуловских Дитрихштейнов. Барочная гимназия пиаристов была первой в своём роде в Чехии. Еврейский квартал, синагога, знаменитое еврейское кладбище, в Микулове с середины XVI-го века в течении 300 лет была резиденцией моравского земского раввина. Через еврейский квартал ведёт научная тропа.

Подробная информация

Телефон +420 519 444 555
E-mail
Веб-сайт http://www.mikulov.cz
Время работы Provozní doba
Pondělí: 8.00-17.00 hod.
Úterý: 8.00-15.30 hod.
Středa: 8.00-17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00-15.30 hod.
Pátek: 8.00-12:.30 hod.
Úřední hodiny
Pondělí: 8.00-17.00 hod.
Úterý: 8.00-14.00 hod.
Středa: 8.00-17.00 hod.
Доступная среда для инвалидов Да
Язык персонала чешский
Факс +420 519 444 500
Поделиться в facebook Поделиться в twitter

Погода

Открыть следующую страницу

MIKULOV

Město s vůní jihu

Mikulov, malebné historické město s necelými 8 000 obyvatel, ležící uprostřed sluncem zalité krajiny, osazené vinicemi, nabízí především poznávání, a to doslova všemi smysly. Pro mnohé je důvodem

k návštěvě historie města, vtělená do architektonických památek. Pro milovníky pěší turistiky a aktivního odpočinku jsou to jedinečné přírodní podmínky regionu. Návštěvníkům, kteří dovedou ocenit dobré víno, nabízí Mikulov vlastní produkci s dlouhou vinařskou tradicí. Centrum Mikulovské vinařské podoblasti, která je se svými bezmála 3 000 ha vinic největší v České republice, leží na samé hranici se sousedním Rakouskem, přibližně 50 km od Brna.

Zastavte se proto v Mikulově a vychutnejte si podmanivou přírodu, ojedinělou krásu památek, přirozeně zasazených do krajiny, neopakovatelnou chuť místního vína, radost ze svobody pohybu, potěšení ze života ve všech jeho rozmanitých projevech.

Historie

Vývoj města vždy ovlivňovala jeho strategická poloha na moravsko-rakouské hranici, již v historii leželo na prastaré obchodní cestě od Baltu k Jadranu. K Moravě byl Mikulov přičleněn po vítězství krále Vratislava nad rakouskými Babenberky v roce 1082, první zmínka o Mikulovu pochází z roku 1173.

Významnou roli v rozvoji města měli Liechtensteinové, v jejichž majetku bylo od konce 13. do 16. století, poté patřil až do 19. století Dietrichsteinům, kteří vlastnili zámek a velkostatek až do roku 1945.

Zejména František z Dietrichsteina usiloval o architektonický a urbanistický rozvoj města, jeho projekt však v celé šíři nebyl realizován. Přesto se díky němu Mikulov stal významným svými raně barokními stavbami.

Ve zdejším zámku byly po bitvě u Slavkova dojednány předběžné podmínky míru mezi Francií a Rakouskem. A 61 let poté, po porážce rakouských vojsk v bitvě u Sadové, tu roku 1866 bylo podepsáno příměří mezi Rakouskem a Pruskem, tzv. Mikulovské příměří.

Mikulov se zejména po roce 1989 snaží navázat na své kulturní a historické tradice, věnuje se podpoře podnikání, společenských aktivit a pečuje o své dědictví.

Přírodní a historické památky, kulturní instituce

Mikulov nabízí svým návštěvníkům širokou škálu historických památek – zámek stojící na výrazném skalním útesu, historické Náměstí s renesančními domy, Dietrichsteinskou hrobku, Kozí hrádek, Svatý kopeček s křížovou cestou. Židovský hřbitov, jediná na Moravě dochovaná synagoga polského typu a bývalá židovská čtvrť návštěvníkům města připomínají význam židovského ghetta, které zde vznikalo od 15. století a postupně se mikulovská židovská obec stala jednou z nejvýznamnějších na Moravě.

Historické náměstí

Přirozené centrum města ve své dnešní podobě vzniklo v posledních desetiletích 16. století přesunem původního náměstí do těsné blízkosti vstupu do zámku. Během první poloviny 17. století zde vyrostla řada renesančních domů, mnohé se dochovaly v nepříliš změněné podobě dodnes.

K těm významnějším patří dům U Rytířů se sgrafitovou výzdobou a tzv. kanovnický dům. Ozdobou náměstí je kašna se sochou Pomony s rohem hojnosti z počátku 18. století a monumentální barokní Sousoší Nejsvětější Trojice z let 1723-1724. Historické středověké jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou rezervací.

Zámek

Někdejší liechtensteinský a později dietrichsteinský zámek, stojící na výrazném skalním útesu, tvoří již několik století nepřehlédnutelnou dominantu Mikulova.

Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. v roce 1249 udělen v léno Liechtensteinům. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základů vyhořel, díky péči Spolku pro obnovu mikulovského zámku byl v 50. letech kvalitně opraven. K nejzajímavějším součástem zámku patří zámecká knihovna a Sál předků. Nyní je zámek sídlem Regionálního muzea

v Mikulově a naleznete zde hned několik zajímavých expozic. V červnu 2012 zde byla instalovaná nová expozice „Víno napříč staletími“, která rozvinula profilaci muzea v historii vinařství a zaměřila se na vzdělávací funkci v oboru vinařské kultury zdejšího kraje. Expozice koncepčně doplnila vinařskou instalaci, věnovanou tradičnímu vinařství na Moravě, která představuje přehled vývoje zdejšího vinohradnictví a vinařství v kontextu evropských dějin.

Pro návštěvníky muzea je nyní expozice přitažlivá již nejen díky evropskému unikátu – renesančnímu obřímu sudu v zámeckém sklepení, který pochází z roku 1643 a svým objemem cca 1014 hektolitrů (135 tisíc lahví) se řadí mezi největší v Evropě, ale také díky modernímu a výtvarně neobvyklému zpracování vhledů do různých dob i zemí, v nichž víno mělo své nezastupitelné místo.

Dietrichsteinská hrobka

Kostel sv. Anny s barokní loretou vyrostl v letech 1623-1656 v dolní části mikulovského Náměstí. Na jihozápadní straně kostela byla vystavěna pohřební kaple Dietrichsteinů, počátkem 18. století získal dvouvěžové průčelí podle návrhu J. B. Fischera z Erlachu. Celou stavbu značně poškodil zničující požár města v roce 1784 a teprve v polovině 19. století byla přestavěna na hrobku rodiny Dietrichsteinů.

Z dosavadního prozatímního úložiště pod kostelem sv. Václava sem byly přeneseny tělesné pozůstatky členů rodu z let 1617-1852.

Církevní památky

K církevním památkám Mikulova patří i kostel sv. Václava, kostel sv. Jana Křtitele, kostel sv. Šebestiána na Svatém kopečku a pravoslavný chrám sv. Mikuláše.

Památky židovské komunity

Část Mikulova v těsném sousedství zámeckého vrchu, od poloviny 15. století obydlená židovským obyvatelstvem, se postupně vyvinula v rozsáhlé židovské ghetto. Jeho jádrem byly dnešní ulice Husova, Alfonse Muchy a Brněnská.

Kozí hrádek

Kozí hrádek patří k jedné ze tří skalnatých dominant města Mikulova, odedávna se podílel na strategické kontrole cest spojujících Brno s Vídní a zabezpečoval náležitou ochranu města.

Po nedávných terénních úpravách se tato lokalita stala atraktivním, volně přístupným odpočinkovým centrem.

Svatý kopeček

Svatý kopeček je jednou z dalších výrazných přírodních dominant Mikulova. Pro bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů bylo jeho území vyhlášeno za přírodní rezervaci. Na vrchol Svatého kopečku, až k poutnímu kostelu sv. Šebestiána, zvonici a Božímu hrobu, vás zavede křížová cesta.

Jeskyně Na Turoldu

Jeskyně Na Turoldu se nachází v přírodní rezervaci vrchu Turold (385 m n.m.), který leží na severním okraji města Mikulova a patří k nejstarším přírodním rezervacím na území dnešní Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Pálava.

Aktivní pobyt

Pěší turistika

Málokterá přírodní oblast nabízí tolik možností k aktivnímu pobytu v přírodě jako Mikulov a jeho okolí. Reliéf krajiny je utvářen Mikulovskou pahorkatinou s vápencovým hřebenem Pavlovských vrchů

a zalesněným Milovickým lesem.

Především skalnaté Pavlovské vrchy přitahují pozornost návštěvníků různorodými formami krasových jevů a rozmanitostí rostlin a živočichů. Na jižním okraji Mikulova se táhne široké údolí potoka Včelínku, který je největším pravostranným přítokem řeky Dyje. Atraktivní je i propojení na krajinu Lednicko-valtického areálu a na rakouskou část Pavlovských vrchů.

Přírodní a krajinnou hodnotu Mikulovska zvyšuje místní klima, které se vyznačuje mírnější zimou

a nejvyšším počtem slunečných dnů v roce z České republiky. S tím souvisí možnost trávit v Mikulově volný čas a odpočinek téměř ve všech ročních obdobích.

Cykloturistika

Krajinu kolem Mikulova a Pálavských vrchů protkává síť kvalitních značených cyklostezek, včetně několika dálkových a mezinárodních tras. Máte výběr z řady variant cyklovýletů, podle fyzické zdatnosti nebo zájmů, ať už je to poznávání krásné krajiny a přírody, architektonických a jiných památek či atmosféry vinic.

Trasy jsou často vedeny těmi nejkrásnějšími a nejzachovalejšími částmi této oblasti, kde nevedou rušné a přeplněné silnice a jste v blízkém kontaktu s přírodou. Cyklostezky však nejsou vedeny přírodními rezervacemi, a proto je nutné dodržovat pokyny o zákazech vjezdu na informačních tabulích. Cyklistické stezky se napojují na dálkové trasy, a proto lze poznávání Mikulova a jeho okolí provázat s výletem do příhraničních oblastí sousedního Rakouska. Především pro cyklisty je určen hraniční přechod Nový Přerov-Alt Prerau, hraniční přechod Mikulov-Ottenthal či Valtice-Schrattenberg.

Koupání

Mikulov i okolí nabízí koupání v umělých bazénech i v přírodě. Přímo v Mikulově je koupaliště Riviera, situované v krásném prostředí a s výhledem na zámek, vybavené plaveckým i rekreačním bazénem. Děti se mohou vydovádět na tobogánu (54 m) či skluzavce (24 m). Rodiče

s menšími dětmi uvítají dětské brouzdaliště či možnost zapůjčení slunečníků. Největší přírodní vodní plochou jsou Novomlýnské nádrže, kde je také možnost výletů parníkem.

Sport a relaxace

Možnosti aktivního pobytu a sportovního vyžití patří k největším přednostem Mikulova a jeho okolí. Ve městě jsou krytá i venkovní sportoviště pro míčové hry (basketbal, volejbal, halová kopaná, florbal, házená, tenis, bowling), dále fitness, střelnice, relaxační centra (solná jeskyně, whirpool, bylinné lázně)

i rehabilitační zařízení (masáže). Popularitu si získávají projížďky či intenzívní výcvik na koních. Milovníci golfu si přijdou na své v nedaleké rakouské vesnici Poysdorf, kde mají k dispozici golfové hřiště. Vodní sporty, rybaření, windsurfing a kiting se soustředí na nedaleké Novomlýnské nádrži.

Penzion u Bylinkáře

Адрес

Kostelní nám. 1, Mikulov, 69201

Telefon

737750105

Web

http://southmoravia.wix.com/mikulov

28 m

Dům u Bylinkáře

Адрес

Kostelní nám. 1, Mikulov, 69201

Telefon

608 266 300

28 m

Městský penzion

Адрес

Česká 1769/6, Mikulov, 69201

Web

http://www.penzion.mikulov.cz/

46 m

Vinařské centrum - apartmány na Náměstí

Адрес

Náměstí 199/11, 692 01 Mikulov, Česká republika

Telefon

+420 777 922 600; +420 774 744 086

49 m

Hotel Vivaldi

Адрес

Kostelní nám. 8, Mikulov, 692 01

Telefon

+420 519 512 076, 608 034 787

Web

http://www.mhmikulov.cz

56 m
Cena od: 1000 Kč

Městský penzion Mikulov

Адрес

Česká 6, 692 01 Mikulov, Česká republika

Telefon

+420 519 324 922, +420 725 061 930

Web

http://www.penzion.mikulov.cz

72 m
15 m

Mikulov

Mikulov - живописный городок между виноградниками. С сохранением города, Еврейский квар...

Адрес

Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov, Czech Republic

Telefon

+420 519 510 855

22 m

Naučná stezka Umění bez hranic v Mikulově

Naučná trasa historií a současností města, délka cca 4 km, 5 in...

Адрес

Náměstí, Mikulov

Telefon

519 510 855

46 m

Městský penzion

V nově zrekonstruované historické budově s klenutými stropy a arkádami je k dispozici osm slunnýc...

Адрес

Česká 1769/6, Mikulov, 69201

56 m

Naučná stezka zámeckým parkem v Mikulově

Naučná stezka se věnuje vývoji zámeckého parku a jeho poslední obnově, jejímž výsledkem je součas...

Адрес

Zámek Mikulov

Telefon

+420 519 510 255

63 m

Mikulov, infotabule

Адрес

89 m

Půjčovna jízdních kol Mikulov

UŽIJTE SI VAŠI DOVOLENOU BEZ STAROSTÍ. K dispozici jsou Vám dámská, pánská, tandemov...

Адрес

Česká 168/14, 692 01 Mikulov, Česko

Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov