Národní park Podyjí Na Vyhlídce 1581/5, 669 02 Znojmo, Česká republika

Popis

Národní park Podyjí je dosud jediným moravským národním parkem. Byl vyhlášen ke dni 1. července 1991 nařízením vlády ČR na ploše 63 km2 v nejcennějších oblastech bývalé CHKO Podyjí.

Národní park Podyjí je se svou rozlohou nejmenším národním parkem v České republice. NP Podyjí se rozkládá podél řeky Dyje protékající 40 km dlouhým, hlubokým meandrovitým údolím mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Na jihovýchodním okraji NP se na spojnici Znojmo - Hnanice nalézá unikátní pásmo stepních vřesovištních lad. Hodnoty parku spočívají v jedinečné geomorfologii a celkové zachovalosti dyjského kaňonu. Najdeme zde 42 km téměř neobydleného říčního údolí – je to nejzachovalejší a nejméně dotčené říční údolí v Česku.

Zajímavými místy této přírodní lokality jsou například:

  • Hradištské terasy - zbytky středověkých kamenných teras nad vzdutím Znojemské přehrady. Dnes jsou zde patrné zpustlé sady a zahrady s výskytem starých, dnes již vzácných odrůd i druhů ovocných dřevin. Roste zde např. mišpule německá a fíkovník smokvoň.
  • Kamenná moře - rozsáhlá plocha balvanů různé velikosti. Vzniká mechanickým zvětráváním a rozpadem skalních masivů na strmých svazích a následným přemístěním do nižších poloh gravitací. Jsou vyvinuta na více místech v Podyjí, především na pravém břehu Dyje pod Papírnou.
  • Mločí údolí - hluboce zaklesnuté skalnaté údolí potoka s výskytem mloka skvrnitého. Přístupná je pouze horní část po turistické značce.
  • Šobes - již ve středověku byla lokalita využívána k pěstování vinné révy. Víno bylo proslulé svojí kvalitou a zejména v 19. stol dodáváno na císařský dvůr a do význačných vídeňských restaurací. Dnes se zde vinná réva pěstuje na ploše asi 11 ha. Lokalita je řazena mezi 10 nejlepších vinařských poloh v Evropě.
  • Čížovský rybník - lokalita výskytu vzácných druhů (ostřice česká, skokan ostronosý). Využíván jako přírodní koupaliště.
  • Ledové sluje - jedno z přírodovědecky nejhodnotnějších území NP Podyjí

V Národním parku Podyjí narazíte množství krásných vyhlídek, určitě nevynechejte Sealsfieldův kámen, nebo Hardeggskou vyhlídku. Celkem jich je 23.

Se Správou NP Podyjí vyjít na tyto komentované vycházky.


Podrobné informace

E-mail
Telefon +420 515 282 240
Kontaktní osoba Správa národního parku Podyjí
Web http://www.nppodyji.cz/
Otevírací doba Národní park Podyjí je volně přístupný.
Pro cyklisty Ano
Facebook https://www.facebook.com/nppodyji/?fref=ts
Sezóna celoročně

Pěším návštěvníkům se přímo v Národním parku Podyjí nabízí celkem 76 km značených turistických tras, které jsou označeny známým pásovým značením a směrovkami Klubu českých turistů. Podyjí je také ideálním místem pro cykloturistiku.

Kateřina Boutique Hotel

Adresa

Na Valech 1556/7, Znojmo, 669 02

Telefon

702207777

Web

http://www.hotelkaterina.cz

102 m

Penzion a Restaurace Viktoria

Adresa

Dvořákova 6, Znojmo, 66902

Telefon

604834300

Web

http://www.viktoria-znojmo.cz

136 m

Hotel Lahofer

Adresa

Veselá 13, Znojmo, 66902

Telefon

515220323

Web

http://www.lahofer.cz/hotel

152 m

Penzion Jesuitská

Adresa

Jezuitská 5/183, Znojmo, 669 02

Telefon

603 830 130

Web

http://www.jesuitska.cz

157 m

Pension Cafe Kulíšek

Adresa

Velká Michalská 7, Znojmo , 669 02

Telefon

608811313, 608577050

Web

http://www.pensionkulisek.cz

174 m

Archa Pension

Adresa

Vlkova 4, Znojmo, 669 02

Telefon

515225062, 605473860

Web

http://www.pensionarcha.cz

175 m
155 m

Flite sport, servis kol

Prodej a servis jízdních kol

Adresa

Znojmo, Jezuitská 8

188 m

Opravna jízdních kol Oldřich Buchal, servis kol

Servis jízdních kol

Adresa

Znojmo, Boční 4

Telefon

515248594

193 m
208 m
225 m

Penzion Austis

Letní terasu lze využít pro posezení a odpočinek. Nově zrekonstruovaná vinárna slouží k večírkům a o...

Adresa

Václavské náměstí 14/5, Znojmo, 669 02

Telefon

602404317

232 m

Cyklo Point

Prodej a servis jízdních kol

Adresa

nám. Svobody 2814/15, 669 02 Znojmo, Česká republika

Na Vyhlídce 1581/5, 669 02 Znojmo, Česká republika