Hauptseite > Veranstaltungen

Veranstaltungen im Südmähren am 03.03.2012


Nepodařilo se provést příkaz nad databází!
Pokud problém potrvá, kontaktujte administrátora.


Zpět na stránku, odkud jste přišli

SELECT distinct zaz_akce.IDAkce, zaz_akce.IDSkupina, zaz_akce.IDUzivatel, dat_obec.Nazev, hod1.Hodnota as NazevAkce, hod2.Hodnota, SUBSTRING_INDEX(datum.Hodnota,"-",-1) as Do, SUBSTRING_INDEX(datum.Hodnota,"-",1) as Od FROM zaz_akce LEFT JOIN dat_obec ON ( zaz_akce.IDObec = dat_obec.IDObec ) LEFT JOIN zaz_akcehodnotaatributu AS hod1 ON (zaz_akce.IDAkce = hod1.IDAkce AND hod1.IDAtribut = '83' AND hod1.IDJazyk =1) LEFT JOIN zaz_akcehodnotaatributu AS hod2 ON (zaz_akce.IDAkce = hod2.IDAkce AND hod2.IDAtribut = '34' AND hod2.IDJazyk =1) LEFT JOIN zaz_akcehodnotaatributu AS hod3 on (zaz_akce.IDAkce = hod3.IDAkce AND hod3.IDJazyk=1) LEFT JOIN zaz_akcehodnotaatributu AS datum ON ( zaz_akce.IDAkce = datum.IDAkce AND datum.IDAtribut = '29') WHERE SUBSTRING_INDEX( datum.Hodnota, "-" , -1 ) > '1416542875' AND SUBSTRING_INDEX( datum.Hodnota, "-" , -1 ) >= '1330729200' AND SUBSTRING_INDEX( datum.Hodnota, "-" , 1 ) <= '1330815599' ORDER BY SUBSTRING_INDEX( datum.Hodnota, "-" , -1 ) ASC