Napoleonské války před děním na jižní Moravě

V červnu 1791 se v revoluční Francii král Ludvík XVI. pokusil v přestrojení prchnout s rodinou z Francie do tzv. Rakouského Nizozemí. Ve městě Varennes ho zadrželi, odvezli zpět do Paříže a v podstatě internovali.

více informací do oblíbených


 V září „v domácím vězení“ podepsal novou ústavu vycházející ze známé Deklarace práv člověka a občana. Francie se oficiálně stává konstituční monarchií…

Na to odpověděl 7. 2. 1792 císař Svaté říše římské Leopold II. Habsburský s pruským králem Fridrichem Vilémem II. spojenectvím proti revoluční Francii. Ludvík XVI. pod nátlakem vyhlásil římskému císaři a Prusku válku. Francouzská armáda vtrhla do Rakouského Nizozemí a… utržila porážku. Po zářijové vítězné bitvě u Valmy se ale situace obrátila a Francouzi obsadili značnou část dnešní Belgie a Nizozemí.

Po dalším pařížském převratu se ještě v září 1792 dostali k moci girondisté. Král Ludvík XVI. je obviněn, souzen a 21. ledna 1793 veřejně popraven. Zbytek Evropy je v šoku! Do protifrancouzské koalice se promptně zapojují německé a italské státy, Španělsko i Velká Británie. Tito spojenci znovu obsadili Nizozemí, ve Francii vypukla rozsáhlá royalistická povstání.

Zoufalá Francie a zářící Napoleon

Zoufalá Francie vyhlásila všeobecnou mobilizaci, provedla armádní reformy a znovu obsadila Nizozemí, kde vyhlásila tzv. Batávskou republiku. Od konce 1794 Francouzi zabrali Savojsko, část Piemontu, ohrožovali Milán i Turín. V těchto bojích zazářil brigádní generál Napoleon Bonaparte. V roce 1795 je Prusko donuceno k separátnímu míru, aktivity francouzských armád na italském území se ale zastavují…

V březnu 1796 se mladý generál Bonaparte ujal tzv. italské armády na jihu Francie. Překročil hranice a zahájil italské tažení – porazil vojska Piemontsko-sardského království i spojeneckou rakouskou armádu. Do dubna 1797 obsadili Francouzi Nice, Savojsko, Milán, Parmu, Modenu, Toskánsko, Benátsko, Janovsko. I mocná Vídeň byla v ohrožení. Pod patronátem Francie založili v severní Itálii tzv. Cisalpinskou a Ligurskou republiku, poté císař František I. požádal Napoleona o mír. Po jeho uzavření se Napoleon vrátil do Paříže ověnčený jako hrdina, aby poté zahájil slavné egyptské tažení.

Řetěz francouzských porážek a vystoupení Ruska z koalice

Další protifrancouzská koalice se zformovala jen pár měsíců po uzavření míru – Velká Británie proti Francii spojila armády Rakouska, Ruska a Neapolského království. Vrchní velitel spojenců generál Suvorov se ukázal jako schopný vůdce. V dubnu 1799 porazil Francouze a obsadil Turín. Následující měsíce zažili Francouzi porážku ještě několikrát. S nechutí vyklidili Piemont… zachránili je ale podzimní neshody mezi spojenci – nespolupracující ruskou a rakouskou armádu porazil generál Masséna a francouzští vojáci ovládli Švýcarsko. Na startu roku 1800 vystoupil z protifrancouzské koalice zásadní hráč – Rusko.

Napoleon prvním konzulem a následně císařem

Ve Francii došlo mezitím k dalšímu převratu. V listopadu 1799 obsadili Bonapartovi vojáci (ten se narychlo vrátil z kolabujícího egyptského tažení) sál parlamentu. Vláda tzv. direktoria skončila a byl zaveden režim tří konzulů. Ovšem Napoleon hrál brzy první housle. Jako 1. konzul Francie odstartoval neomezenou vládu a 1. 12. 1804 se nechal korunovat francouzským císařem.

V květnu 1800 se ujal vedení vojenských operací v Itálii a tamním francouzským jednotkám přišel osobně na pomoc s menším vojskem a odvážným přechodem Alp vpadl přímo do týlu rakouských armád. Vítězná bitva u Marenga a Hohenlindenu přinesla Rakušanům drtivou porážku. Mírová smlouva z února 1801 zajistila Francii Toskánsko, Modenu, Parmu. Rakousko akceptovalo existenci Cisalpinské republiky, která se do roka změnila v Republiku italskou s Napoleonem coby prezidentem. Piemont se stal součástí Francie. 

Válka mezi Velkou Británií a Francií se znovu rozhořela

Během 1802 se Napoleonovi podařilo urovnat vztahy s Velkou Británií a Francie dostala zpět zámořské kolonie (obsazené předtím britským vojskem). K tomu se nechal jmenovat doživotním konzulem, Švýcarsko ho pod nátlakem zvolilo protektorem Helvétské republiky. A když si v květnu 1803 Francie a Velká Británie opět vyhlásila válku, Napoleon pochopil, že americké kolonie jsou pro Francii neudržitelné. Proto prodal francouzská území v Severní Americe Spojeným státům americkým (za 15 milionů dolarů).

Ve stejné době začal připravovat invazi přes kanál La Manche do Velké Británie. Na atlantickém pobřeží Francie se zformovala tzv. anglická armáda. I přes svůj název se vydává za dva roky ne proti Británii, ale proti třetí protifrancouzské koalici směrem k Vídni a Slavkovu…

jiná osudná událost


Nášup blogových článků


Keramika a kamenina na Letovicku a Kunštácku

V osmdesátkách to byl keramický TOP a spousta rodin nějaký ten kousek dodnes vlastní (jen možná neví, že je z Letovic nebo Kunštátu). Muzeum umění až v dalekém Dallasu věnuje téhle jedinečné kráse část expozice, mají ji v Hemingwayově domě na Floridě. Pojďte obdivovat, je co.

5 minut čtení

Na Slovácko za nej vínem a architekturou

Slovácko je kraj stále živých lidových tradic a místní si je hýčkají. Čekáte proto jeden malovaný sklípek s barevnými ornamenty vedle druhého? Ty tu samozřejmě jsou. Ale teď bude řeč o vinařstvích v moderním pojetí od strohé severské jednoduchosti po mlýn, který (už) vůbec mlýn není.

10 minut čtení

TOP moderní vinařství Znojemska

Znojmo získalo status královského města už ve 13. století. I díky tomu v mnoha směrech jen kvetlo a dnes je to parádní učebnice všech stavebních slohů od románského po ty moderní jako brutalismus. Ani nemusíte platit vstupné, stačí se projít po městě. A co teprv novodobé chrámy vinařství z posledních let…

10 minut čtení