Hauptseite > Was man sehen und erleben muss > Regionalmuseum Mikulov – Dolní Věstonice

Regionalmuseum Mikulov – Dolní Věstonice

Bewertung:
Adresse:č.p. 11, 691 29 Dolní Věstonice
GPS-Koordinaten:48°53'19.992"N
16°38'36.123"E
Webseite:www.rmm.cz
Telefon:+420 519 517 603
Fax:+420 519 309 030
E-Mail:pokladna@rmm.cz
Regionalmuseum Mikulov – Dolní VěstoniceRegionalmuseum Mikulov – Dolní VěstoniceRegionalmuseum Mikulov – Dolní VěstoniceRegionalmuseum Mikulov – Dolní Věstonice
    

Der Sitz des Regionalmuseums ist das imposante Schloss Mikulov (deutsch Nikolsburg), das über der malerischen Stadt aufragt, die auf der Straße zwischen Brno und Wien liegt. Die mährisch-österreichische Grenze wurde schon durch eine mittelalterliche Burg mit gotischen Geschütztürmen gehütet, die der böhmische König Přemysl Otakar I. gründete. Die Türme der ehemaligen Burg, die bis heute aus dem Schlossbau hervortreten, erinnern uns an den früheren Sitz der Herrschaft und die Altertümlichkeit der Stadt Nikolsburg. Die Besitzer dieser Herrschaft, die Liechtensteiner und Dietrichsteiner, bauten ihre Residenz nach und nach gemäß den Anforderungen der Zeit bis zu ihrer jetzigen barocken Eleganz um.
In deinen Interieuren haben die Besucher Möglichkeit eine Reihe Ausstellungen zu besichtigen, welche in vier Abschnitte geteilt sind und ebenso atraktive Saissonaustellungen. Den historischen Teil praesentiert die Geschichte des Schlossess und aristokratische Familie Dietrichstein. Moderne archaeologische Ausstellung Die Römer und Germanen um die Pollauer Berge (Palava) wurde ausgezeichnet von Kulturminister. Ausserordentlich ist auch die Ausstellung des traditionelles Wienbaues, welche ausser des Riessenfass stellt eine Reihe des unikaten Gegenständen aus Museumssammlungen vor. Langzeitig widmet sich Museum der Vorschung der Geschichte vor Juden und jüdischen Kultur, welchen die Ausstellung in Synagoge gewitmet wurde.
Öffnungszeiten:ÖFFNUNGSZEITEN:
täglich außer montags
Mai bis September Di–So: 9–18 Uhr;
April und Oktober Sa–So: 9–16 Uhr.
Die letzte Führung fi ndet eine halbe Stunde vor Schluss statt.
Saison:April - Oktober
Ticketverkauf :BESICHTIGUNGSBEREICHE:

Vollpreis 40 CZK, Ermäßigt 20 CZK, Familien (1–3 Kinder) 70 CZK
Sprachkenntnisse des Personals:český
Verpflegungsmöglichkeit:Ja
Übernachtungsmöglichkeit:Ja
Vielleicht wissen Sie nicht, dass ...:Dolní Věstonice - Věk lovců a mamutů
Archeologická expozice podává přehled poznatků o archeologických lokalitách ze starší doby kamenné, které byly zkoumány v katastrech Dolních Věstonic a sousedního Pavlova. Světovou proslulost věstonickému nalezišti přinesly systematické výzkumy, které v letech 1924 - 1938 prováděl Karel Absolon. K jeho nálezům patří také jedinečná Věstonická venuše, soška ženy z pálené hlíny. Další rozsáhlé výzkumy mezi lety 1947 - 1978 vedl Bohuslav Klíma v blízkosti předešlých poloh, ale také v sousedním Pavlově, od něhož je odvozováno pojmenování celé tehdejší archeologické kultury (pavlovien, starší fáze gravettienu, 30 000-25 000 let před současností). Rozsáhlé výzkumy záchranného charakteru probíhaly v osmdesátých letech. V současnosti jsou realizovány výkopy v terénu a zpracování výzkumů z minulých desetiletí pod vedením Jiřího Svobody Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně.
Starší část expozice (1. patro) poskytuje informace o jednotlivých fázích vědeckých výzkumů a ilustruje metody bádání. Dokumentovány jsou geologické a pedologické poměry na severovýchodním předpolí Pavlovských vrchů, rostlinstvo a zvířena dob ledových. Předvedeny jsou kamenné a kostěné předměty s náznakem technik jejich výroby. Zastoupeny jsou ukázky kosterních pozůstatků tehdejších lidí a také významné nálezové situace. Zvláštní pozornost je věnována umělecky zpracovaným výrobkům (např. čelenky, náhrdelníky) a plastikám z kostí a hlíny.
Novější část expozice (přízemí) vychází z objevů posledních let. Prezentovány jsou aktuální poznatky o vývoji člověka. Představu o možnostech interpretace nálezových situací na různých nalezištích doplňuje rekonstrukce paleolitického obydlí. Zvláštní místo má rekonstrukce hrobu tří mladých jedinců, nalezeného v Dolních Věstonicích v roce 1986 a výklad o antropologickém výzkumu věstonické populace. Zpřístupněny jsou výsledky vědeckého experimentu, který byl zaměřen na srovnání postupů pravěkých tvůrců a současných lidí při výrobě hliněných plastik. Zajímavé jsou doklady přípravy barev, které do současnosti ulpívají na drtičích a kamenné podložce po téměř třiceti tisíciletích. Předvedeny jsou také doklady broušení kamenných oblázků a otisky textilií, nejstarších v dějinách lidstva.

<< Zurück