Main Page > What to see, what to experience > Exposition on the history of the Church

Exposition on the history of the Church

Rating:
Address:Kostelní náměstí 2, 692 01 Mikulov
GPS coordinates:48°48'26.290"N
16°38'16.518"E
Web:www.farnostimikulovska.cz
Contact person:Římskokatolická farnost u sv. Václava
Telephone:+420 737 382 622
E-mail:pavelfox36@gmail.com

Při novostavbě gotického kostela sv. Václava na počátku 15. století byla poloha kněžiště ve svahu vyrovnána založením několika krypt.
Nejvýznamnější z těchto krypt je tzv. Lobkovická hrobka, zde jsou uloženy ostatky Markéty Františky, rozené z Dietrichsteina (1600-1617) a jejího manžela Václava Viléma Popela z Lobkovic (1592-1621).
Opening Hours:July–August Mon–Sun: 10–12, 13–18. During other months by arrangement.
Tourist season:July–August
Ticket Sale:Full 20 CZK, Reduced 10 CZK

<< Back