Nepodařilo se provést příkaz nad databází!
Pokud problém potrvá, kontaktujte administrátora.


Zpět na stránku, odkud jste přišli

SELECT distinct * ,SUBSTRING_INDEX(datum.Hodnota,"-",-1) as DatumDo FROM zaz_akce LEFT JOIN zaz_akcehodnotaatributu AS datum ON ( zaz_akce.IDAkce = datum.IDAkce AND datum.IDAtribut = '29') WHERE IDObjekt= '6187' AND SUBSTRING_INDEX(datum.Hodnota,"-",-1) > '1416542649' ORDER BY DatumDo