Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Мы защищаем вашу личную информацию

Населенный пункт Hlohovec 691 43 Hlohovec 75

Описание

Этот текст был переведен с помощью Google Translate.

Na katastr obce zasahuje soustava lednických rybníků (Nesyt, Hlohovecký a Prostřední rybník). Ochraně hnízdících a protahujících ptáků slouží stejnojmenná národní přírodní rezervace. Západně od obce vystupují třetihorní vápence (Stará hora), na nichž se dochoval pozoruhodný zbytek stepních trávníků. Jihovýchodní část obecních pozemků zasahuje do Bořího lesa. Část lesních porostů, zejména v okolí rybníků, byla parkově upravena a byly zde vysázeny četné exotické dřeviny. Vesnice, která leží nedaleko Valtic, je v písemných pramenech poprvé připomínána až v roce 1414. Vznikla ale už ve 13. století jako ves kolonizační, založená pasovským biskupstvím. Od této lokace odvozujeme také její německé jméno – Bischofswarth, tj. biskupská stráž, neboť jejím katastrem vedla původní moravsko-rakouská hranice. Tu dodnes připomíná klasicistní Hraniční zámeček, postavený v roce 1826, v jehož průčelí můžeme číst nápis "Zwischen Österreich und Mähren" a jehož osou tato hranice až do roku 1920 procházela. Po rozsáhlé rekonstrukci, ukončené v roce 1996, je v něm umístěna příjemná restaurace, z jejíž terasy je vidět na Hlohovecký rybník plný chráněného vodního ptactva. Rybník je součástí národní přírodní rezervace Lednické rybníky, vyhlášené již v roce 1953. Noví usedlíci byli na pět let zbaveni veškerých dávek a robot své vrchnosti z rodu Lichtenštejnů, která seděla na Valticích. K valtickému panství také obec patřila až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. Od roku 1850 administrativně přináležela k soudnímu okresu valtickému a politickému okresu Poysdorf. Za existence tzv. politicko-soudních okresů v letech 1855 – 1868 náležel Hlohovec k Valticím a po jejich zrušení v letech 1868 – 1920 zase k politickému okresu Mistelbach a soudnímu okresu Valtice. Po připojení k Československé republice připadl od roku 1920 k soudnímu okresu břeclavskému. Po 8. říjnu 1938 byla ves přičleněna k mikulovskému landrátu v Dolnodunajské župě, přestože při sčítání lidu v roce 1930 se k české národnosti hlásilo 1.403 osob z 1.425 obyvatel, z nichž jen několik jednotlivců se za války přihlásilo k německé národnosti. Proto zde po válce nedošlo k tak rozsáhlým konfiskacím a výměně obyvatelstva jako v jiných místech německy mluvícího pohraničí. Těm, kteří se za okupace přihlásili k německé národnosti, bylo konfiskováno 265 ha půdy a 63 popisných čísel. Vzhledem k tomu, že původní charvátské obyvatelstvo již v průběhu 19. století přebíralo obyčeje okolního slováckého prostředí, nedošlo zde ani na sklonku čtyřicátých let k odsunu obyvatelstva do vnitrozemí jako v charvátském ostrůvku na Drnholecku. Po osvobození 21. dubna 1945 a po obnovení předválečné politické a soudní správy připadl Hlohovec opět k politickému okresu Hodonín a soudnímu okresu Břeclav. V polovině 18. století zde bylo asi 58 usedlostí. Při sčítání lidu v roce 1869 tu žilo 734 obyvatel. Údaje posledního sčítání lidu z roku 1991 uvádějí v Hlohovci 1.347 osob, žijících ve 409 domech. I zde je tedy zaznamenán pokles počtu obyvatel, i když oproti jiným místům okresu Břeclav je to pokles velmi malý. Kostel sv. Jana Nepomuckého byl vystavěn až v letech 1832 – 1835. Po přestavbě roku 1912 bylo změněno také jeho patrocinium a dnes je zasvěcen sv. Bartoloměji. Do roku 1959 byla farnost filiální do Valtic, od té doby přísluší pod faru lednickou. Památkově chráněná je i plastika sv. Floriána na návsi a boží muka u silnice do Valtic. Nejpozoruhodnější stavbou je pak nepochybně Hraniční zámeček, postavený na břehu Hlohoveckého rybníka v letech 1826 – 1827 v klasicistním stylu na pilotech a roštech podle návrhu Josefa Kornhäusela zednickým mistrem Josefem Popellackem. Škola byla ve vsi zřízena v roce 1812 s vyučovacím jazykem českým, v roce 1875 však bylo i zde nařízeno německé vyučování. Stejná situace se opakovala i ve 20. století, neboť po připojení Hlohovce k Velkoněmecké říši 8. října 1938 museli učitelé na konci října téhož roku začít vyučovat německy. Současná školní budova pochází z roku 1912. Dnes je zde pouze neúplná základní škola a na druhý stupeň školy jezdí děti do Lednice. Obec žije dodnes čilým národopisným ruchem. Dvakrát ročně se tu pořádají tradiční slovácké krojované hody, které se konají ve svátky jak bývalého, tak současného patrona zdejšího kostela. Tzv. májové hodky probíhají v neděli po svátku sv. Jana Nepomuckého (16. května) a tradiční hody vždy v srpnu v neděli a pondělí po svátku sv. Bartoloměje (24. srpna). Cimbálová muzika zaznívá o přehlídce vín, pravidelně konané na velikonoční neděli v místním kulturním domě. Za podívanou jistě stojí i každoroční výlov Hlohoveckého rybníka, který bývá zpravidla začátkem listopadu. Obci Hlohovec byl na její návrh 9. 1. 2003 udělen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR znak a prapor. Hlavním motivem znaku zůstal původní námět obrazu historického pečetidla - ve zlatém štítě vyrůstají z červeného srdce na dvou zelených stoncích, z nichž levý je rozdvojený a každý má dva lístky, tři červené šestilisté květy se zlatými středy. Vše přeloženo položenou, doleva obrácenou modrou radlicí se zlatým šestilistým květem uprostřed.

Подробная информация

E-mail
Веб-сайт http://www.hlohovec.cz
Доступная среда для инвалидов Нет
Поделиться в facebook Поделиться в twitter

Погода

Открыть следующую страницу

Penzion Venkovský dvůr

Адрес

Dědina 43, 691 43 Hlohovec, Česká republika

Web

http://www.penzion-hlohovec.cz

124 m

Penzion „Vinice Výhled“

Адрес

Šulaperk 498, Hlohovec, 691 43

Telefon

724982143

Web

http://www.vinarstvislichta.cz/ubytovani.html

144 m

Penzion Usedlost pod vinohrady

Адрес

Na Kopci 537, Hlohovec, 691 43

Telefon

731415450, 734 105 105

Web

http://www.moraviarest.cz

160 m

Zahradní domek

Адрес

Chalupky č. 103, Hlohovec, 691 43

Telefon

728738078

Web

http://penzionhlohovec.cz/d14-ubytovani-apartmany.html

165 m

U Radkovičů

Адрес

Chalupky 145, Hlohovec, 691 43

Telefon

606277112

Web

http://www.ubytovanivesklipku.cz

196 m

Ubytování LVA Hlohovec

Адрес

Na Kopci, 691 43 Hlohovec, Česká republika

Telefon

+420728738078

Web

http://www.ubytovanilva.cz

210 m
165 m

Zahradní domek

Rodinné ubytování se nachází pod areálem vinných sklepů v obci Hlohovec. Tato obec se nachází v j...

Адрес

Chalupky č. 103, Hlohovec, 691 43

Telefon

728738078

1.021 km
1.48 km
1.641 km
1.713 km

Hostel Valtice

Hostel Valtice nabízí jednoduché a cenově dostupné ubytování internátního typu bez stravování. Je id...

Адрес

Petra Bezruče 502, Valtice, 69142

Telefon

725586696, 577055315

691 43 Hlohovec 75