Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Chráníme vaše osobní údaje

Obec Milovice 691 88 Milovice 38

Popis

Počátky obce Milovice se datují hluboko do minulosti. Původně ves stávala 1,5 km jihovýchodním směrem od svého nynějšího umístění, roku 1252 však byla zcela zničena při nájezdu Kumánů. Zachovaly se pouze zbytky jejích základů. Kolem roku 1259 pak byla osada vybudována znovu, tentokrát již na stávajícím místě. Nové osazenstvo tvořili převážně Němci. Stará slovanská osada patřila původně ke královskému hradu Děvičky. Její nejstarší dochovaný název Milwitz pochází ze 14. století. Roku 1332 Milovice získali Lichtenštejnové, kteří vlastnili také sousední mikulovské panství.  Na životě obce se výrazně podepsaly války, které se prohnaly zdejším krajem. Skutečnou katastrofou pro místní obyvatele byla třicetiletá válka, během které tu zcela zanikly tři čtvrtiny z původních 44 selských usedlostí. Rozsahem škod patřila ves k nejvíce postiženým na mikulovském panství. Zpustošen byl i místní kostelík, zasvěcený sv. Osvaldovi. Ten byl postaven na místě původní kaple. Dochované záznamy uvádějí, že roku 1629 proběhla celková rekatolizace zdejšího obyvatelstva. Tu zde prováděl kardinál Ditrichštejn a jím zřízená mikulovská kapitula. Roku 1672 byl místní kostel znovu vysvěcen, v této době měl již nynější podobu. V současnosti je milovický kostel zapsán do seznamu památek, stejně jako hřbitovní brána s renesančními prvky ze 17. století a boží muka u silnice k Pavlovu.   Další ranou pro obec byly napoleonské války a nevyhnula se jí ani válka prusko-rakouská. Velký vliv na charakter Milovic měla také druhé světová válka. Po jejím skončení zde došlo k odsunu německého obyvatelstva a následnému osidlování obce lidmi z vnitrozemí.  V současnosti v obci žije na 456 stálých obyvatel. Převládá zde zemědělská činnost, rostlinná výroba – vinohradnictví. Je tu několik výrobců vín, někteří z nich ve svém oboru dosahují vynikajících výsledků. V 90. letech v obci došlo také k rozvoji drobného podnikání. Nachází se tu firmy na výrobu vzduchotechniky, strojírenská výroba, výroba žaluzií, produkce drůbeže a prodejna a opravna jízdních kol. Obyvatelé obce mohou využívat obchody se smíšeným zbožím, poštu, restaurace, penziony a čerpací stanici. V současnosti je u čerpací stanice budován také motorest. Obec tvoří křižovatku autobusové dopravy mezi směry Mikulov, Břeclav, Zaječí a Věstonice.  Milovice se nacházejí v blízkosti vodního díla Nové Mlýny, které nabízí možnost rekreace a rybolovu. Obec sousedí s národní přírodní rezervací Křivé jezero a pahorkatina jihozápadně od obce je součástí chráněné krajinné oblasti Pálava. Také doubravy Milovického lesa jižně od Milovic byly vyhlášeny přírodní rezervací Milovická stráň, která postupně přechází v rozsáhlou oboru plnou zvěře. Zajímavá je jistě i blízká zřícenina hradu Děvičky. Obcí vedou cyklostezky a vinařské cesty. Jak je patrné, má tato malebná obec s pohostinnými lidmi svým návštěvníkům skutečně co nabídnout. Obec se nachází na okraji nivy řeky Dyje, dnes zaplavené dolní nádrží vodního díla Nové Mlýny. Obec sousedí s Národní přírodní rezervací Křivé jezero s lesními porosty tvrdého luhu, lužními loukami, nivním jezerem a neregulovaným úsekem řeky Dyje. Pahorkatina jihozápadně od obce je součástí chráněné krajinné oblasti Pálava. Teplomilné doubravy a dubohabřiny Milovického lesa jižně od Milovic ve stepní vegatací a chráněnými druhy rostlin a živočichů byly vyhlášeny přírodní rezervací Milovická stráň.

Podrobné informace

Bezbariérový přístup Ne

Pension Anne

Adresa

Milovice 44, Milovice, 691 88

Telefon

602566428

Web

http://www.pensionanne.cz

75 m

Malebné ubytování

Adresa

Milovice, Milovice 130, 69188

Telefon

776700990

Web

http://www.malebneubytovanimilovice.cz

284 m

Ubytování U Talašů

Adresa

Milovice 177, 691 88 Milovice, Česká republika

Telefon

+420 607 612 582

Web

http://www.vinarstvitalas.cz

390 m

Camp Pálava

Adresa

Přítluky 69, 692 01

Telefon

519351722, 777 703 052

Web

http://www.novemlyny.cz

1.476 km

Penzion Pálava - Přítluky, Nové Mlýny

Adresa

č.p. 32, Přítluky, Nové Mlýny, 69201

Telefon

777818580

Web

http://www.palava-ubytovani.com

1.543 km

Ubytovna Pavlov

Adresa

Klentnická ulice E 177, Pavlov, 692 01

Telefon

602 511 905

Web

http://www.ubytovnapavlov.cz

1.704 km
70 m

FANY-SPORT, jízdní kola, doplňky a servis

Prodejna a servis jízdních kol, doplňků. 

Adresa

Milovice 33, 691 88 Milovice, Česko

372 m

Funny sport, servis kol

Adresa

Milovice 33

Telefon

519515348

655 m
1.476 km

Camp Pálava

Náš rodinný kemp leží 800 metrů od novomlýnské nádrže u hráze řeky Dyje. Kemp je vhodný pro rodinou ...

Adresa

Přítluky 69, 692 01

Telefon

519351722, 777 703 052

1.704 km

Ubytovna Pavlov

Ubytovna je ideální pro všechny, kteří si chtějí za rozumné peníze užít vinařskou vesničku Pavlov se...

Adresa

Klentnická ulice E 177, Pavlov, 692 01

Telefon

602 511 905

691 88 Milovice 38